Uit een rondvraag bij financiële instellingen, fintechstarters en leden van ecosystemen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten blijkt dat fintechs en financiële instellingen in versneld tempo naar elkaar toegroeien.

Betaalsystemen, e-commerce, consumentenbankieren, veiligheidsbeleid en fraudebestrijding zijn voor de Europese banken de belangrijkste gebieden voor fintechinvestering in 2017.

Samen bereik je meer dan alleen

De rondvraag van MagnaCarta in opdracht van ACI Worldwide toont aan dat meer dan drie vierde (78%) van de traditionele financiële instellingen actief op zoek zijn naar partnerschappen met fintechs voor de ontwikkeling van digitaal gestuurde diensten en apps voor klanten. Daarnaast gaan ze ervan uit dat een samenwerking met fintechs hen zal helpen om hun streefdoelen sneller te bereiken en kosten te besparen.

Meerdere vormen en voordelen

In het ACI 2017 Fintech Disruptors Report – het resultaat van de rondvraag – staat te lezen dat die partnerschappen uiteenlopende vormen aannemen, gaande van selectieve vormen van samenwerking en interne spoedprogramma’s tot overnames, joint ventures en voor een toenemend aantal banken, een gemengde benadering die berust op een combinatie van enkele of alle voornoemde elementen.
Samenwerking biedt al die instellingen tal van voordelen, zoals blijkt uit de rondvraag: enerzijds kloppen fintechs aan bij banken om aan financiële middelen te geraken of toegang te krijgen tot een ruim klantenbestand, anderzijds doen traditionele financiële instellingen alsmaar meer een beroep op fintechs voor de ontwikkeling van nieuwe apps en het aanboren van nieuwe inkomsten.

Hoofdconclusies rapport

  • Belangrijkste gebieden voor fintech-investering in 2017: meer dan de helft van de bevraagden (56%) zagen het betaalverkeer als de topinvestering voor volgend jaar met de wereldwijde opkomst van real-time betalingen als belangrijkste gegeven, gevolgd door eCommerce (36%), consumentenbankieren (35%) en het veiligheids- en antifraudebeleid (28%).
  • Grootste kansen: volgens de banken liggen de beste kansen voor samenwerking met fintechs in de ontwikkeling van API’s (46%), mobiele toepassingen (43%) en Data Analytics (38%).
  • Fintech-centra op wereldniveau: 79% van de bevraagden is ervan overtuigd dat Noord-Amerika wereldwijd koploper zal blijven voor fintech-innovaties tijdens de komende vijf jaar, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (67%), Europa (43%) en China (43%).
  • Gevolgen van de Brexit: meer dan 50 % van de bevraagden is van oordeel dat de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de EU te stappen, weinig of geen gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling en financiering van fintechs in Europa.
  • Afrika biedt de beste groeivooruitzichten: dat werelddeel, waar de bevolking zo goed als niet vertrouwd is met bankieren (in sommige landen zoals Nigeria wordt die bevolkingsgroep op maar liefst 90 % geraamd), wordt door de meesten beschouwd als de regio met het grootste potentieel voor fintech-systemen

Meer informatie

U kunt het volledige rapport hier inkijken.

Bron: Febelfin.be