logo

Privacy Statement

Dit is de privacy statement van Next Level Academy B.V. (hierna NLA), eigenaar/organisator van de Credit Expo en tevens eigenaar/beheerder van de website creditexpo.be. NLA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke worden beschreven in deze privacy statement.

NLA onderschrijft het belang van de privacy van (persoons)gegevens en behandelt het daarbij behorende proces met grote zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we met deze gegevens omgaan.

NLA confirmeert zich aan de uitgangspunten aangaande persoonsgegevens beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679), hierna AVG genoemd.

Als u vragen heeft over deze privacy statement, dan kunt een mail sturen naar info@creditexpo.be of op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen naar nummer +31(0)20-6721371

Persoonsgegevens die door NLA worden verwerkt

NLA verwerkt persoonsgegevens vanwege het feit dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt ten behoeve van het toezenden van nieuwsbrieven en/of aanbiedingen. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij mogelijk verwerken.

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Functietitel
 • Afdeling
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummers
 • Domeinnaam
 • Bedrijfsgrootte
 • Branche
 • Gegevens over uw deelname aan ons georganiseerde bijeenkomsten waaronder beurzen, congressen, cursussen en trainingen.
 • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt bijvoorbeeld door u aan te melden via social media, middels schriftelijke correspondentie of via telefonische communicatie.
 • Indien er sprake is van een transactie: uw bankrekeningnummer.
 • Locatie/apparaat gegevens o.a. IP-adres, locatie, fingerprints, cookies etc.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

NLA verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging.

Doeleinden en grondslagen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

NLA verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Om u per telefoon of per e-mail te kunnen benaderen, wanneer dit nodig is om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren.
 • Het per email verzenden van onze nieuwsbrieven en/of aanbiedingen van NLA. U kunt zich hiervoor altijd afmelden via een afmeldlink in de verzonden mail.
 • Het afhandelen van betalingen.
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het verkrijgen van inzicht in het aantal en de profielen van de bezoekers op door NLA georganiseerde bijeenkomsten. Deze gegevens worden voor wat betreft de bezoekers van de (voor de betreffende doelgroep) gratis toegankelijke beurzen en congressen gedeeld met de partners/exposanten voor statistische doeleinden.
 • NLA verwerkt tevens ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het doen van belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

NLA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat in deze om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NLA) tussen zit. NLA gebruikt de volgende computersystemen:

 • CRM-systeem voor het beheren van inschrijvingen van deelnemers aan onze trainingen (cursisten) en deelnemers aan onze beurzen en congressen (partners/exposanten), het verzenden van offertes en facturen en het registreren van betalingen.
 • Bezoekersregistratiesysteem voor het registreren van gegevens van bezoekers van onze, voor de betreffende doelgroep, gratis toegankelijke beurzen en congressen.
 • Emailmarketingsoftware voor het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen aan deelnemers en bezoekers van de bijeenkomsten van NLA.
 • Software voor het uitvoeren van enquêtes waarmee bevindingen, meningen en suggesties ter verbetering van deelnemers en bezoekers ten aanzien van de door NLA georganiseerde bijeenkomsten worden verzameld.

Bewaartermijn persoonsgegevens

NLA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden 

NLA verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor de uitvoering van  overeenkomsten en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een separate verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NLA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NLA maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een analytische cookie die websitebezoek meet. De bewaartermijn hiervan is 2 jaar. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Uw huidige instellingen:

Pas uw toestemming aan | Trek uw toestemming in

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kunt u desgewenst zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, toe te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid. Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@creditexpo.be. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. NLA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NLA neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@creditexpo.be

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacy statement heeft als uitgangspunt dat het bedoeld is voor de lange termijn. Het kan wel zijn dat er aspecten gewijzigd worden welke dan op deze pagina gepubliceerd worden. We adviseren u om deze pagina af en toe te bekijken. Als er grote wijzigingen plaatsvinden dan zullen we ervoor zorgen dat dit op een duidelijke manier gecommuniceerd wordt. 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

NLA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat kan via de volgende website: www.privacycommission.be

Contact

Als u naar aanleiding van dit privacy statement vragen of opmerkingen hebt dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Next Level Academy B.V.
Projectteam Credit Expo Nederland
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
T: +31(0)20 – 672 1371
E: info@creditexpo.nl
KVK: 93378785