Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in de economie. Hoe beïnvloedt AI de macro-economische dynamiek en wat is de impact op de investeringen, productiviteit en groeipotentie van Belgische bedrijven?

Anna Zabrodzka-Averianov, Sr. Economist bij Intrum, licht toe hoe Belgische bedrijven met de hulp van AI kunnen voor blijven op hun concurrentie. CFO’s die vandaag investeren in AI-gedreven debiteurenbeheer, plukken morgen de vruchten van een sterkere financiële positie en bedrijfsgroei.

Historische groei en productiviteit

De grote drivers van economische groei zijn de inputs kapitaal en arbeid. Daarnaast is er de productiviteit die zorgt dat een grotere output wordt gehaald met deze twee inputs.

In de jaren ’50 en ‘60 zagen we een forse stijging van het kapitaal in Europa, toen we de impuls hadden van herstelinvesteringen na de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien zijn de investeringen echter gedaald, vooral na de financiële crisis van 2008 – 2009.

Ook de demografie speelt in ons nadeel. De actieve beroepsbevolking krimpt in de ontwikkelde economieën al jaren, maar nu ook in de opkomende economieën.

Technologische vooruitgang en productiviteit

Niet alleen de inputs dalen, maar ook de productiviteit gaat achteruit, ondanks de technologische vooruitgang sinds de industriële revoluties in de 18e en 19e eeuw.

In de afgelopen decennia heeft technologie geen significante productiviteitsstijging gebracht. Robert Solow, een vooraanstaand econoom, merkte op dat het computertijdperk overal zichtbaar is, behalve in de productiviteitsstatistieken.

Toekomstige economische groei zal afhangen van de omvang van investeringen (kapitaal) en productiviteitsverbeteringen, waarbij AI een cruciale rol speelt.

Potentiële impact van AI

Er zijn erg uiteenlopende verwachtingen over de impact van Artificiële Intelligentie (AI) op de productiviteit en economische groei:

  1. Explosieve Groei: Sommigen voorspellen een exponentiële groei waarbij de economieën in de komende vijf tot tien jaar kunnen verdubbelen. Dit vereist echter aanzienlijke investeringen en innovaties in AI en robotica.
  2. Gematigde Groei: Anderen, zoals consultancybedrijven, voorspellen een jaarlijkse toename van het BBP tussen 1,5% en 3,5% dankzij AI.
  3. Bescheiden Groei: Daron Acemo?lu, een econoom van Armeense afkomst die lesgeeft aan het Massachusetts Institute of Technology, voorspelt een meer bescheiden stijging van ongeveer 1% in het wereldwijde BBP over een periode van tien jaar als er weinig geïnvesteerd wordt in AI. Die groei zou, volgens zijn inschattingen, kunnen oplopen tot 1,8% als de investeringen groter zijn.

Er is een grote consensus dat AI voordelen zal opleveren voor de productiviteit. Hoe groot die impuls van AI voor de economische groei daadwerkelijk zal zijn, valt nog af te wachten.

Vooruitgang in AI-Implementatie

Hoewel er veel wordt gesproken over AI sinds de lancering van ChatGPT eind 2022, is de daadwerkelijke implementatie door bedrijven nog beperkt. Slechts een klein percentage van de Belgische bedrijven heeft volledig uitgewerkte AI-implementaties. De meeste bedrijven voeren nog kleinschalige proeven uit, en investeringen in AI blijven voorlopig achter op de verwachtingen.

Terwijl grote techbedrijven zoals Microsoft en OpenAI aanzienlijke investeringen aankondigen, blijft de gemiddelde groei van investeringen door S&P 500-bedrijven bescheiden.

Zorgt AI voor toenemende ongelijkheid?

De arbeidsmarkt wordt steeds meer beïnvloed door AI, maar de voordelen zijn niet gelijk verdeeld. Terwijl sommige sectoren profiteren, blijft het grootste deel van de bedrijven achter. Vooral geavanceerde economieën en grote bedrijven profiteren, terwijl kleinere bedrijven en ontwikkelingslanden achterblijven. Deze discrepantie kan leiden tot een verdere toename van economische ongelijkheid wereldwijd.

Bovendien neemt de ongelijkheid onder individuen toe: hoogopgeleiden en technologisch vaardigen profiteren het meest, terwijl laagopgeleiden en zij met minder technologische vaardigheden steeds verder achterop raken. De opkomst van AI kan leiden tot jobverlies, vooral in sectoren waar automatisering eenvoudige, repetitieve taken overneemt. Dit raakt met name laaggeschoolde werknemers die minder snel kunnen overstappen naar banen die hogere vaardigheden vereisen. Hierdoor kan ongelijkheid ontstaan binnen de samenleving zelf.

Verbeter Credit Management met AI

AI kan nu al een significante impact hebben op Credit Management en debiteurenbeheer. Door gebruik te maken van de AI-technologie worden processen zoals het beoordelen van kredietwaardigheid, voorspellen van betalingsgedrag en optimaliseren van incassoprocedures sterk verbeterd.

AI kan grote hoeveelheden data analyseren om patronen en trends te herkennen, wat leidt tot nauwkeurigere risico-inschattingen en efficiëntere besluitvorming. Dit helpt uw bedrijf de cashflow beter te beheren en wanbetalingen te verminderen, waardoor de financiële gezondheid van uw bedrijf versterkt wordt en investeringen in groei mogelijk worden.

De belofte van verhoogde productiviteit en economische groei

AI heeft het potentieel om de economische groei en productiviteit in België aanzienlijk te verhogen, afhankelijk van de snelheid en omvang van AI-implementaties. Demografische uitdagingen en de noodzaak van aanzienlijke investeringen blijven belangrijke factoren om rekening mee te houden. CFO’s die vandaag investeren in AI-gedreven debiteurenbeheer, plukken morgen de vruchten van een sterkere financiële positie.

Bron: Intrum