Het is niet omdat uw klant steeds correct betaalt dat dit in de toekomst ook zo zal zijn. Het kan zelfs gevaarlijk zijn om u alleen te baseren op de manier waarop uw klant uw facturen betaalt.

Uw persoonlijk gevoel of uw persoonlijke ervaringen kloppen immers niet altijd met de realiteit.

Het kan best zijn dat uw klant u elke keer opnieuw correct betaalt, terwijl veel andere leveranciers steeds op hun geld moeten wachten. Voor u is er geen vuiltje aan de lucht, maar laat het toch een waarschuwing zijn. Als het bedrijf in kwestie plots failliet gaat, dan zal dit bij u inslaan als een bom. Want die klant betaalde toch altijd correct?

Betaalproblemen teken aan de wand

Betaalproblemen kunnen een teken aan de wand zijn dat een bedrijf het financieel moeilijk heeft. Als u een belangrijke leverancier bent, dan zult u daar aanvankelijk weinig hinder van ondervinden. Want als u de leveringen stopzet, dan komt de continuïteit van uw klant – bij gebrek aan werkingsmiddelen – in gevaar. U bent dan één van de laatste leveranciers die correct betaald zullen worden. De vraag stelt zich alleen hoe lang het nog duurt voor u de volgende bent die op zijn geld moet wachten. Als u het nog terugziet, want als u als belangrijkste leverancier wegvalt, dan zal uw klant wellicht snel de boeken moeten sluiten.

Betalingsproblemen tijdig opmerken is niet waterdicht op basis van uw eigen cijfers. Het geeft u een eenzijdig (subjectief) beeld, namelijk een beeld van het gedrag dat uw klant ten opzichte van u vertoont. Maak daarom in uw analyses zeker een onderscheid tussen interne en externe bronnen.

Negatieve betalingservaringen bij andere leveranciers, incassodossiers en slechte cashflow zijn enkele voorbeelden van externe knipperlichten.

10 signalen om een nakend faillissement te herkennen

Interne bronnen zijn subjectief

Interne bronnen zijn eerder subjectief, omdat ze ook beïnvloed worden door meningen en ervaringen van uw mensen. Externe bronnen zijn objectiever omdat ze gebaseerd zijn op ruimer cijfermateriaal, losgekoppeld van betrokken personen. Let op, interne bronnen blijven belangrijk. Want ook op basis van de opgebouwde historiek, kunt u verandering in betalingsgedrag opmerken. Al had u een terugval misschien sneller zien aankomen als u ook externe bronnen had geconsulteerd.

Toets aan objectieve bronnen

Gaat het betalingsgedrag van uw klant of klanten achteruit, bekijk dan eerst even uw interne processen. Bent u misschien van systeem of procedure veranderd? Of heeft u klachten gekregen over uw producten/diensten?

Maar het kan inderdaad ook zijn dat uw klant het financieel effectief moeilijk heeft om zijn facturen te betalen. Dan is het zeker aangewezen om het gedrag van uw klant te toetsen aan de hand van objectieve andere bronnen. Zo kunt u ook achterhalen hoe uw klant zijn andere leveranciers betaalt. Misschien is het een bevestiging van de signalen die u in het betalingsgedrag opmerkt.

Bron: Graydon Blog