In oktober 2023 registreerden de ondernemingsrechtbanken 1.025 faillissementen. Dit betekent een stijging met 3,6% ten opzichte van september 2023 (989).

Het aantal geregistreerde faillissementen in oktober 2023 ligt hoger in vergelijking met dezelfde maand in 2022 (+11,4%) en in 2019 (+10,2%). Men moet teruggaan tot juni 2023 om een hoger aantal faillissementen in België terug te vinden (1.092).

Op regionaal niveau steeg het aantal faillissementen ten opzichte van september 2023 in het Vlaamse Gewest (+4,9%) en in het Waalse Gewest (+5,0%). Het aantal geregistreerde faillissementen in oktober 2023 steeg in vergelijking met oktober 2022 in het Vlaamse Gewest (+15,3%) en in het Waalse Gewest (+14,0%) en in vergelijking met oktober 2019 met respectievelijk 24,5% et 16,7%. Men moet teruggaan tot juni 2023 om een groter aantal faillissementen in deze regio’s te vinden.

Na tien maanden in 2023 ligt het aantal faillissementen in het Vlaamse Gewest (4.887) 2,3% hoger dan het vorige recordaantal voor dezelfde periode in 2013 (4.776).

Het aantal in oktober 2023 geregistreerde faillissementen is in vijf activiteitssectoren gestegen ten opzichte van september 2023. Vier van die sectoren telden een groter aantal faillissementen in vergelijking met zowel oktober 2022 als oktober 2019:

  • de horeca met 209 faillissementen, hetgeen het hoogste aantal faillissementen betekent sinds oktober 2018 (233);
  • de overige diensten met 185 faillissementen, oftewel het hoogste aantal faillissementen sinds juni 2022 (209);
  • de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten met 89 faillissementen, waar men moet teruggaan naar juni 2023 om een gelijk aantal te vinden;
  • landbouw en visserij met 11 faillissementen, hetgeen het hoogste aantal faillissementen betekent sinds april 2022 (11).

Sinds begin dit jaar hebben de ondernemingsrechtbanken 1.790 faillissementen in de bouwnijverheid en 547 faillissementen in vervoer en opslag uitgesproken. Deze cijfers liggen respectievelijk 4,0% en 11,6% hoger dan de vorige records in 2013 voor bouwnijverheid (1.721) en in 2022 voor vervoer en opslag (490).

Het aantal banen dat in oktober 2023 verloren ging ten gevolge van faillissementen bedroeg 2.707. Dit betekent een stijging met 21,2% in vergelijking met september 2023 (2.233). Dit betekent een toename met 12,3% ten opzichte van oktober 2022 en met 1,7% ten opzichte van oktober 2019. Dit is het hoogste aantal verloren arbeidsplaatsen sinds juni 2023 toen er 2.726 banen verloren gingen.

Het aantal verloren arbeidsplaatsen in oktober 2023 is hoger in het Vlaamse Gewest (+16,1%) en in het Waalse Gewest (+59,4%) ten opzichte van september 2023. Alleen in het Waalse Gewest betekent dit aantal (869) een toename ten opzichte van oktober 2019 (+55,5%). Het volstaat echter om terug te gaan tot december 2019 om meer banenverlies in deze laatste regio terug te vinden (903).

Het aantal verloren arbeidsplaatsen in oktober 2023 ten gevolge van een faillissement steeg ten opzichte van september 2023 in zes activiteitssectoren. Vijf van die sectoren telden een groter banenverlies in vergelijking met zowel oktober 2022 als oktober 2019:

  • de overige diensten met 658 banenverlies, oftewel het hoogste aantal verloren arbeidsplaatsen sinds oktober 2019 (808);
  • de horeca met 535 banenverlies, waar men moet teruggaan naar juni 2023 om een groter aantal te vinden (542);
  • vervoer en opslag met 299 verloren arbeidsplaatsen, hetgeen het grootste banenverlies betekent sinds juni 2023 (303);
  • de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten met 146 banenverlies, oftewel het grootste banenverlies sinds juni 2023 (148);
  • landbouw en visserij met 17 banenverlies, hetgeen het grootste banenverlies betekent sinds juni 2022 (20).

Bron: Statbel