De 949 faillissementen van december vorig jaar brachten het totale aantal faillissementen in 2023 op 10.771. Dat komt overeen met een stijging van 9,65 procent in vergelijking met 2022. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van de jaren 2017 en 2018.

Geografisch bekeken sneuvelden binnen het Vlaamse Gewest alle records, vooral ingegeven door de jacht op frauduleuze ondernemingen en spookbedrijven. Met 6.234 uitspraken was dit het hoogste aantal faillissementen ooit en vegen we het tien jaar oude record uit 2013 van de tabellen.

Records sneuvelden eveneens op provinciaal niveau, in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen en in de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven.

Binnen het Waalse Gewest waren er, in vergelijking met het jaar 2022, duidelijke stijgingen van het aantal faillissementen in elke provincie.

Als enige gewest kende het Brusselse, in vergelijking met 2022, een daling van het aantal faillissementen (-5,19 procent).

Bouwsector en horeca

Nooit eerder gingen zoveel jonge ondernemingen failliet. Op federaal niveau waren liefst 40,99 procent van alle faillissementen ondernemingen die jonger zijn dan vijf jaar. Ook hier lag het accent duidelijk binnen het Vlaamse Gewest.

Met 2.255 faillissementen bereikte de bouwsector vorig jaar een recordaantal faillissementen, een stijging van 11,47 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee is de sector de grootste faillissementsleverancier.

Traditioneel volgt de horecasector (+15,98 procent) op de tweede plaats als faillissementsleverancier, al ligt het aantal uitspraken nog steeds licht onder het precovidniveau. Er ging wel een recordaantal jobs verloren wegens faillissementen bij de werkgevers.

Jaarrecords gingen ook voor de bijl in de transportsector en de handel in auto’s en garages.

Geen positieve vooruitzichten

Er zijn weinig argumenten om positief vooruit te blikken op 2024. De kerngroep aan ongezonde ondernemingen is sterk gegroeid. Veel bedrijven ondervinden nu de schokken van 2023 en maken gebruik van hun laatste reserves. De groeiende onzekerheid op globaal niveau leidt bovendien tot een moeilijk investeringsklimaat.

Bron FDmagazine