In 2015 gingen er in België 10.605 bedrijven failliet. Dat zijn er 684 minder dan in 2014, een daling met 6,05%. Zo staat te lezen in de nieuwe Graydon barometer.

Vorig jaar kwamen er in ons land 23.050 banen op de tocht te staan als rechtstreeks gevolg van een faillissement van de werkgever. Dit is het laagste aantal sinds 2008 én een daling met 3.024 jobs (-11,6%) ten opzichte van verleden jaar.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development bij Graydon: “Hoewel het aantal faillissementen nog steeds hoog ligt, kunnen we het afgelopen jaar een lichte daling noteren. Voor de maand december zagen we zelfs een afname met bijna een kwart. De voorzichtige economische groei die de Nationale Bank van België becijferde (1,3%), is voor deze positieve evolutie ongetwijfeld de belangrijkste verklaring. Meer omzet en meer winst, betekenen minder faillissementen. Ook de positieve berichten over een verbetering van het ondernemersklimaat geven de Belgische ondernemers hoop voor de toekomst.”

De daling van de faillissementen zet zich door in alle sectoren. Nadat in 2014 de bouwsector voor het eerst meer faillissementen telde dan die van de horeca, zien we in 2015 opnieuw een omgekeerde beweging. In de groothandel daalde het aantal faillissementen met 16,7%, in de kleinhandel met 5,82%. De daling wordt ook in alle regio’s van ons land waargenomen. In het Vlaams Gewest nam het aantal failliete bedrijven in 2015 af met 5,85%, in Brussel met 2,03% en in Wallonië zelfs met 9,27%.

Wat het jobverlies betreft, is een sterke verbetering te zien tegenover 2014. In Vlaanderen verdwenen 9.959 jobs (-14,64%) als rechtstreeks gevolg van een faillissement van de werkgever. In Wallonië tellen we 8.371 jobs op de tocht (-5,88%) en in Brussel 4.720 (-14,37%).

Vooruitblik op 2016

In 2016 verwacht Eric Van den Broele een verdere daling van het aantal faillissementen, met als belangrijke verklaringen de economische groei, de indexsprong en de lastenverlaging in het kader van de taxshift.

“Wat de verwachte economische groei betreft, wordt 1,6% voorspeld. Uit onze ervaringen blijkt echter dat een groei van 2% noodzakelijk is om van een structurele ommekeer in het faillissementenlandschap te mogen dromen. Zeker voor de horeca- en de transportsector verwacht ik een moeilijk jaar, als gevolg van respectievelijk de invoering van de witte kassa en de invoering van de kilometerheffing.”

Download hier de volledige studie Failissementen

Bron: Graydon