In 2022 werden 9.265 bedrijven failliet verklaard in België. Dat is een stijging van 42% in vergelijking met 2021 (6.533 faillissementen). Dat is ook een daling van 13% in vergelijking met 2019 (10.598 faillissementen), het laatste jaar waarop COVID-19 geen impact had.

Met 800 faillissementen bevestigt de maand december overigens deze jaarlijkse trend (het gedetailleerde verslag met deze maandelijkse cijfers kan hier (This hyperlink opens a new window) worden geraadpleegd). Deze bevindingen moeten echter per gewest worden genuanceerd.

Op gewestelijk niveau valt het op dat het aantal geregistreerde faillissementen in 2022 enkel in het Vlaams Gewest is toegenomen ten opzichte van 2019. De 5.287 faillissementen in dit gewest zijn het hoogste totaal sinds 2013 toen er 5.742 faillissementen werden geregistreerd.

In Wallonië vormen de 2.202 geregistreerde faillissementen het derde laagste resultaat van de afgelopen tien jaar na de “covid-jaren” 2020 en 2021. Dit cijfer is 18% lager dan in 2019.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 1.776 faillissementen opgetekend, 40% minder dan in 2019. In deze regio tekent 2022 ook de laagste cijfers op na 2020 en 2021.

Sectoren

Op sectorniveau registreerden alleen de sectoren vervoer en opslag en landbouw en visserij een stijging van het aantal faillissementen in 2022 ten opzichte van 2019. 577 vervoer- en opslagbedrijven werden in 2022 failliet verklaard, tegenover 504 in 2019. Dit is het hoogste aantal faillissementen in de periode 2012-2022. Dit cijfer is met name hoger dan de 571 faillissementen die in 2012 in deze sector werden geregistreerd.

De sector landbouw en visserij telde in 2022 80 faillissementen, twee meer dan in 2019 en het hoogste aantal in deze sector sinds 2015 (104). Bovendien hebben in het Vlaams Gewest twee activiteitensectoren in de periode 2012-2022 nog nooit zo’n hoog aantal faillissementen gekend, namelijk :

  • De bouwsector met 1.073 faillissementen, of 2% meer dan in 2013 (tweede hoogste waarde van de periode met 1.052 faillissementen);
  • Vervoer en opslag, waarin 310 faillissementen werden geregistreerd, dit is een stijging van 7% ten opzichte van 2012 (289).

In de andere twee gewesten daarentegen is het aantal faillissementen in 2022 in alle activiteitensectoren nooit hoger dan in 2019.

Zelfstandigen

Terwijl op nationaal niveau alle rechtsvormen een daling van het aantal faillissementen ten opzichte van 2019 optekenen, is het aantal faillissementen bij zelfstandigen het hoogst van de afgelopen tien jaar in het Vlaams Gewest (1.217 tegenover 1.158 in 2019) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (164 in 2022 tegenover 160 in 2019).

Banenverlies

Wat het banenverlies betreft, is de waarde van 2022 (22.400) hoger dan in 2021 (17.786), maar lager dan de waarden van 2019 (28.107) en van 2020 (23.022). Anderzijds bedraagt de ratio banenverlies per faillissement in 2022 2,42, wat het laagste cijfer is in de hele periode 2012-2022. Dit betekent dat in 2022 kleinere bedrijven failliet gingen dan in de andere jaren.

In drie activiteitensectoren is het aantal banen dat in 2022 is verloren gegaan echter gestegen ten opzichte van 2019. Dit aantal steeg :

  • Van 1.320 tot 1.705 in de sector vervoer en opslag;
  • Van 169 tot 185 in de sector landbouw en visserij ;
  • Van 1.411 tot 1.423 in de sector vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten.

Naast dit persbericht en het bijkomend verslag publiceert Statbel op zijn website ook meer gedetailleerde maandcijfers, die kunnen worden uitgesplitst per gemeente en die teruggaan tot het jaar 2009.

Bron: Statbel