Woordvoerder Yves Van Nieuwenburg van de vereniging van incasso ondernemingen ABR-BVI ziet voorlopig geen grote impact van de coronacrisis op het aantal onbetaalde facturen.

“Als sector gaan wij ervan uit dat de maatregelen van de overheid effect hebben. De ingrepen rond tijdelijke en economische werkeloosheid zorgen ervoor dat de getroffen gezinnen over voldoende middelen beschikken om hun facturen te betalen zoals voorheen. Ik neem wel aan dat het gezinsbudget daalt. Maar tegelijk zijn er ook heel wat minder mogelijkheden om geld uit te geven. Daarnaast is er ook het betalingsuitstel voor de nutsfacturen. Die factoren zorgen ervoor dat de stijging van de onbetaalde facturen op dit ogenblik nog heel beperkt is. De impact is in ieder geval veel minder groot dan wij hadden verwacht”, zegt Yves Van Nieuwenburg.

Zomer of najaar

De sector verwacht echter wel dat een sterke stijging van het aantal dossiers onvermijdelijk zal zijn. De tijdelijke noodmaatregelen zullen ophouden. De economische omstandigheden voor het hele land zijn dramatisch. In een aantal sectoren zal men niet anders kunnen dan mensen ontslaan en dat heeft onvermijdelijk een effect op de betalingscapaciteit van de consumenten. “In de zomer of ten laatste in het najaar zal er een golf van onbetaalde facturen bijkomen,” denkt Yves Van Nieuwenburg.

En wat moet er dan gebeuren? “Dat zal natuurlijk heel erg afhangen van de aanpak van onze opdrachtgevers. Die bevinden zich grotendeels in het segment van de verkoop aan consumenten. De sectoren waar we vooral voor werken zijn de energiesector, telecom, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke. Zij rekenen op ons voor de invordering via een minnelijke schikking en willen in de eerste instantie vermijden dat er een gerechtelijk traject volgt. Dat laatste is altijd onzeker, het duurt lang en het drijft de kosten op, zowel voor de eiser als de consument.”

Rol als bemiddelaar

“Ik ga ervanuit dat deze opdrachtgevers voor incasso willen dat we onze rol als bemiddelaar voluit spelen, zodat we in overleg een inschatting kunnen maken van de situatie bij de consument die een factuur niet betaalt. De maatregelen die we kunnen nemen zijn tijdelijk uitstel en afbetalingsplannen. Uit ervaring weten we dat het geen zin heeft om heel streng te zijn en grote sommen op korte termijn te eisen, want dan haakt de consument meteen af bij de tweede betaling. Anderzijds kan het ook niet zijn dat we alles maar uitstellen. In sommige van deze gevallen starten we toch een gerechtelijke procedure op,” zegt Yves Van Nieuwenburg.

Hij verwijst naar de situatie in de horecasector die intussen al maanden volledig is gesloten. De leveranciers daar zijn eerder mild gestemd. Vaak schelden ze ook al huurgeld kwijt voor de lockdown periode en ook andere schulden krijgen uitstel. Het gaat dan ook over het voortbestaan van de hele sector. “Maar dat is allemaal heel afhankelijk van de situatie bij de opdrachtgever van de opdracht tot incasso. Die komen soms zelf ook in de problemen als de facturen onbetaald blijven. Dan kunnen ze ook niet anders dan ingrijpen.”

Verbeterd wetsvoorstel

In de marge van dit gesprek verwijst de woordvoerder ook naar initiatieven in het parlement om de zogenaamde schuldindustrie aan te pakken en de consument beter te beschermen. Eerste teksten hadden het daarbij ook over de verlenging van de betalingstermijnen. Die voorstellen van Sp-a-parlementslid Melinda Depraetere kregen echter felle tegenwind van onder andere Unizo. Ook de Raad van State maakte opmerkingen. “De voorstellen hadden ook vooral betrekking op de minnelijke invordering, terwijl iedereen uit de sector goed weet dat vooral de gerechtelijke invordering zorgt voor een verhoging van de schulden. Op dat vlak rijpen de geesten nu wel en kijken we uit naar een verbeterd voorstel.

Bron: FDMagazine