Het Verbond van Belgische Ondernemingen toont begrip voor de beslissingen van het Overlegcomité. Hoe pijnlijk de maatregelen ook zijn voor de getroffen ondernemingen, de epidemiologische situatie verplicht ons om krachtig in te grijpen. De overheid moet daarom ook tussenkomen met de nodige steunmaatregelen en een verlenging van het soepele regime van tijdelijke werkloosheid tot einde maart 2022 dringt zich op.

De laatste weken blijft het coronavirus op onrustwekkende wijze aan kracht winnen, waardoor de druk op de gezondheidszorg alweer op alarmerende wijze toeneemt. Volgens de werkgeversorganisatie resten ons niet veel andere mogelijkheden dan pijnlijk in te grijpen op die plaatsen waar de viruscirculatie hevig woedt. En het is bijzonder bitter dat de sectoren die tijdens de pandemie het hardst getroffen werden, nu opnieuw in de klappen delen. Maar zonder krachtig optreden dreigen door de vele besmettingen en quarantaineverplichtingen grote delen van de economie stil te vallen.

Verlenging tijdelijke werkloosheid

Om de bedrijfswereld door deze nieuwe coronagolf te loodsen, roept het VBO de regering op om tijdelijke coronawerkloosheid met nog een kwartaal te verlengen. Alleen zo kunnen de ondernemingen het torenhoge aantal werknemers die in quarantaine moeten en de sterk negatieve financiële en economische impact door de beperkingen vanuit de overheid opvangen. Daarnaast zijn gerichte (regionale) maatregelen voor de onmiddellijk getroffen bedrijven aangewezen.

Blijven prikken

Het VBO blijft ook hameren op het belang van vaccinatie. Om de vaccinatiegraad op te krikken moet men niet-gevaccineerden blijven informeren en sensibiliseren. Bovendien moet volop ingezet worden op de snelle uitrol van de boosterprik. Bedrijven kunnen zowel voor de primaire vaccinaties als voor het boostervaccin, naar analogie met de vaccinatie tegen het griepvirus, hun medewerking verlenen aan de vaccinatiecampagne.

“De maatregelen die het Overlegcomité genomen heeft, laten een bijzonder wrange nasmaak achter bij de getroffen bedrijven o.a. uit het nachtleven, de horeca en de evenementensector. Maar we zijn helaas op een punt gekomen waarbij we niet anders kunnen dan krachtig ingrijpen om te vermijden dat onze zorg ineenstort. Nu ingrijpen was ook de enige mogelijkheid om te vermijden dat we later nog andere delen van de economie moeten sluiten. Dat moeten we absoluut voorkomen. Voor die getroffen ondernemingen moeten er nu solide steunplannen uitgewerkt worden. Ook dringt een verlenging van het soepele regime van tijdelijke werkloosheid met een kwartaal zich op”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Bron: VBO