De COVID-19-crisis heeft nog steeds een impact gehad op de omzet in het eerste kwartaal van 2021 ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor, met name door de inperkingsmaatregelen die nog steeds golden in de horeca en in andere dienstensectoren (onder andere het afraden van niet noodzakelijke reizen waardoor de activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren en reserveringsbureaus zo goed als stilgevallen waren).

Voor de eerste keer sinds het begin van de COVID-19-crisis zijn er echter iets meer sectoren waar de omzet opnieuw gestegen is dan er sectoren zijn waar de omzet gedaald is: in 12 van de 23 sectoren die in deze statistiek worden gevolgd is de omzet gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.

In een aantal belangrijke economische sectoren is de omzet sterk gestegen, het gaat om de groothandel, de sector “H53 Posterijen en koeriers” en de sectoren “J62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten“ en “J63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie”. De belangrijkste omzetdalingen worden opgetekend in de sector “N79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten”, in de horeca (“I Verschaffen van accommodatie en maaltijden”), in de sector “J59 Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen” en in de luchtvaart (H51).

Deze statistiek geeft de indexcijfers van de omzet weer in een aantal door Eurostat gespecifieerde sectoren: de groothandel en een aantal diensten zoals vervoer, horeca, ICT, reclame en marktonderzoek. De sectoren zijn ingedeeld volgende de NACE-nomenclatuur van 2008 en de specificaties van Eurostat. Daardoor zijn er voor bepaalde codes ook indexcijfers beschikbaar op een meer gedetailleerd niveau (b.v. G46) en worden andere codes samen genomen (b.v. M69 en M702). De indexcijfers per jaar laten toe om een overzicht te bekomen van de evolutie van de omzet van een bepaalde sector in de voorbije jaren. Het referentiejaar is 2015. De indexcijfers per trimester geven de evolutie weer binnen een bepaald jaar en kunnen ook gebruikt worden om jaar op jaar vergelijkingen te doen van een bepaald trimester. Op die manier laten ze toe om conjunctuuromslagen op te sporen. De indexcijfers die getoond worden zijn bruto-indexen, maar de gebruiker kan zelf een tabel samenstellen met ook seizoengezuiverde indexen en de trend. De laatste 2 jaar moeten steeds als voorlopig worden beschouwd en kunnen nog herzien worden ten gevolge van laattijdige en/of afwijkende btw-aangiften.

Bron: Statbel