Hoewel sommige sectoren van de Belgische economie zwaar werden getroffen door de lockdowns, wijst de algemene trend op een beperkte impact op hun marges in 2020. Er is zelfs een opwaartse trend voor 2021. Dat blijkt uit een studie van het Prijzenobservatorium.

In de huidige context van hoge inflatie, met een hoge druk op de productiekosten, is een analyse van het niveau en de evolutie van de marges van de verschillende economische sectoren van essentieel belang. Daarom wijdt het Prijzenobservatorium zijn verslag over de werking van de markten in België aan dat thema.

De studie kijkt eerst naar de ontwikkeling van de rendabiliteit van de diverse sectoren tijdens het pre-COVID-decennium (2010-2019) en maakt een vergelijking met de buurlanden. Hieruit blijkt dat de marges in België in de pre-COVID-periode sterker stegen dan het gemiddelde van de buurlanden, hoewel er verschillen zijn tussen de sectoren.

De studie meet ook het effect van de COVID-crisis op de marges van de verschillende sectoren. Hoewel sommige sectoren, zoals toerisme, horeca, persoonlijke diensten en hulpdiensten voor vervoer, hard getroffen werden door de lockdowns, zien we een beperkt effect voor de marges in 2020. Er is zelfs een stijgende trend voor 2021 te zien. Achter die resultaten kunnen echter sterke verschillen schuilgaan tussen sectoren en/of ondernemingen binnen dezelfde sector. Ook de aanwezigheid van steunmaatregelen maakt de interpretatie van de margeverhogingen in die periode moeilijker.

De gedetailleerde gegevens die momenteel beschikbaar zijn, bestrijken 2022 niet volledig. In het verslag kan je lezen in hoeverre sectoren al dan niet onder druk stonden voor de huidige periode van hoge inflatie begon. De spanning van de huidige crisis op de energiekosten, grondstoffen en lonen leidt tot uiteenlopende gevolgen voor de bedrijfsmarges. De kaart van winnende en verliezende sectoren wordt dus opnieuw verdeeld.

Tot slot actualiseert het Prijzenobservatorium in het verslag zijn instrument voor horizontale sectorale screening. Daarmee analyseert het Prijzenobservatorium de sectoren van de Belgische economie met een aantal indicatoren over de mededinging (van de periode 2016-2020). Dit instrument maakt het in een turbulente periode mogelijk om structurele tendensen over een mogelijk gebrek aan concurrentie in bepaalde sectoren aan het licht te brengen. Op die manier krijgen deze sectoren bijzondere aandacht van de overheid. Verschillende sectoren zoals bijvoorbeeld die van bouwmaterialen, verhuuractiviteiten of handel komen in deze screening naar voren. Dat stemt overeen met de resultaten van eerdere versies van het verslag.

Bron: News.economie