Ludo Theunissen - IvKM

We verwelkomen u van harte op de 4de editie van de Belgische Credit Expo. De toenemende belangstelling doet ons verwachten dat dit jaarlijks event verder zal doorgroeien tot de ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is in, of interesse heeft voor kredietmanagement en alles wat er bij hoort.

Dit jaar is er ook een specifiek thema dat extra onder de aandacht gebracht wordt:
Kredietmanagement en maatschappelijke waardecreatie. We zien reeds de verwonderde blikken: wat heeft kredietmanagement te maken met maatschappelijke waardecreatie?

Op het eerste gezicht niet echt veel. Kredietmanagement gaat over het beheer van de kasstromen in de ondernemingen. En dus heeft het een zeer belangrijke bijdrage aan haar financiële gezondheid. Zonder cash flow kan de onderneming niet overleven, en de cruciale rol van de verschillende deelgebieden van kredietmanagement daarin is zonder meer duidelijk. Maar kunnen we dat belang ook uitbreiden naar een maatschappelijke rol? Hier is enig denkwerk aan de orde. En dat kan ons leren dat die rol er wel degelijk is. Een samenleving kan slechts goed functioneren als er evenwichten zijn tussen de verschillende partijen die erin meespelen. Ondernemingen produceren goederen of bieden diensten aan. Die zijn noodzakelijk voor de omgeving waarin ze aangeboden worden. En daarnaast creëert een onderneming ook werkgelegenheid.

De onderneming heeft zelf dus al een belangrijke maatschappelijke rol. En degelijk kredietmanagement is daarin een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen overleven.

Maar hoe zit dat met het incasso? Er zijn de jongste tijd nogal wat incidenten naar buiten gekomen die ook in pers de nodige aandacht kregen. Overdreven kosten voor incasso, onheuse behandeling van niet- kredietwaardige schuldenaars… Deze onaanvaardbare gevallen zijn gelukkig uitzonderingen en geen algemene regel.

Maar brengt dit de maatschappelijke rol van kredietmanagement niet in het gedrang?
Op het eerste gezicht misschien wel, maar bij nader inzien kan het tegengestelde waar zijn. Enkel door een professionele organisatie van alle aspecten van kredietmanagement, met de nodige regelgeving en gedragscodes, kunnen aan de klant – voor een onderneming zowel als voor een particulier – de nodige waarborgen geboden worden voor een behandeling die zowel juridisch als ethisch aan alle voorwaarden voldoet.

De weg naar een ruimere maatschappelijke rol van kredietmanagement ligt dan ook
in professionalisering ervan. En dat is net waar de Credit Expo wil toe bijdragen. Hier vinden we alle professionals uit de sector terug. We wensen u een zeer leerrijk en maatschappelijk waardevol bezoek.

We begroeten u graag op 18 oktober, voor de eerste keer in Brussel, in de nieuwe evenementenhal ‘Docks Dome’.

Ludo Theunissen – Voorzitter IvKM (Instituut voor Kredietmanagement)

Credit Expo België 2018 gratis bezoeken? Schrijf u nu in via de button hieronder.

Credit Expo