Recent deden we een onderzoek naar hoe bedrijven het betalingsgedrag van hun klanten ervaren. De resultaten konden we prima vergelijken met die van vier jaar geleden, toen we hetzelfde onderzoek uitvoerden. Met liefst 472 deelnemers die de vragenlijst invulden, kregen we meer dan genoeg antwoorden binnen om een aantal belangrijke evoluties te zien. Om er twee te noemen: het aantal wanbetalers daalt aanzienlijk en ondernemers zijn uitermate positief over de evolutie van het betaalgedrag van hun klanten.

Aandeel wanbetalers daalt

Op de vraag welk percentage van de klanten te laat betaalt, stellen we vast dat een groter aandeel relatief correcter betaalt dan vier jaar geleden. Het aantal bedrijven waar geen enkele klant te laat betaalt steeg met 4%. Ook het aandeel late betalers in categorie 1 tot 25% steeg aanzienlijk, ten nadele van de andere categorieën. Vier jaar geleden waren er dus meer bedrijven in de klantenportefeuille die te laat betaalden. Dat zie je duidelijk aan de dalende percentages die in de categorieën II, III en IV.

Q1_BE_nl.PNG

Het betekent dat bedrijven veel korter op de bal spelen wat wanbetalers betreft. Late betalers worden beter opgevolgd. En dat hoeft niet altijd gepaard te gaan met een strengere aanpak. Met een goed geïmplementeerd preventief luik, kan aan het eind van de verkoopscyclus veel schade vermeden worden. Glipt er toch een klant door de mazen van het net, dan is snel ingrijpen en niet laten aanslepen de boodschap. Een boodschap die veel bedrijven ondertussen begrepen hebben.

Het aantal klanten dat contant dient te betalen, blijft vrijwel stabiel. Contante betaling is dan ook niet echt gebruikelijk in een b2b-sfeer en zeker niet de enige oplossing om naar terug te grijpen. Voor bedrijven die in de prospectiefase al preventief bedrijfsinformatie consulteerden, is contante betaling ook niet nodig. Die kunnen perfect inschatten of en wanneer de betaling zal binnenkomen.

Gemiddeld factuurbedrag

Op basis van de gemiddelde factuurbedragen kunnen we die positieve trend alleen maar bevestigen. Het gemiddeld factuurbedrag ligt fors hoger, terwijl er toch beter betaald wordt.

Q2_BE_nl.PNG

Na de crisis in 2008 hebben we een ver doorgedreven professionalisering gemerkt binnen de b2c-sector. Ziekenhuizen en telecombedrijven hebben bijvoorbeeld enorm geïnvesteerd in systemen en processen.

Nu hebben ook kmo’s in de b2b-sfeer het belang van creditmanagement begrepen en besteden ze meer aandacht aan een goed uitgebalanceerd debiteurenbeheer.

Positief over evolutie betaalgedrag

Bedrijven zijn zelf ook uitermate positief over de evolutie van het betaalgedrag van hun klanten. Al verwees de vraagstelling in 2013 wel naar het toenmalige crisisjaar 2008. Vandaag durft liefst 20% van de bedrijven uitspreken dat hun klanten beter betalen dan enkele jaren geleden. Dat is meer dan een verdubbeling dan tijdens de vorige enquête. Het aantal bedrijven dat aangeeft dat zijn klanten slechter betalen zakte zelfs met meer dan de helft.

Q3_BE_nl.PNG

Jaarlijks afschrijvingspercentage

Een vraag die tijdens het vorige onderzoek niet gesteld werd, polste naar het afschrijvingspercentage. Dat ziet er vrij goed uit. Liefst 70% van de bedrijven schrijft minder dan 0,5% af en is dus zeer goed bezig. De 16% die tussen 0,5 en 1% afschrijven, kunnen zeker nog door de beugel, maar de 14% die 1% en meer afschrijven zitten met een structureel probleem. Zij hebben ongetwijfeld geen preventief traject uitgestippeld en worstelen wellicht ook met de opvolging van hun debiteuren. Voor hen is er nog heel wat werk aan de winkel. Meestal kunnen ze echter snel stappen zetten als ze het probleem structureel aanpakken. Slagen ze daar zelf niet in, dan doen ze er goed aan om een externe partij in te schakelen. Wie dat dan moet zijn, kunt u afleiden uit de volgende vraag.

Q4_BE_nl.PNG

Externe hulp

Heel wat bedrijven doen minder beroep op een derde partij om openstaande facturen te incasseren. Ongetwijfeld omdat – zoals ook uit voorgaande blijkt – meer bedrijven werk gemaakt hebben van een efficiënt debiteurenbeheer. Zij hebben zowel een goed functionerend preventief als curatief traject geïmplementeerd. Ze hoeven dus minder beroep te doen op externe partijen om wanbetalers achter de veren te zitten.

Vooral het aantal bedrijven dat beroep doet op een advocaat of een deurwaarder ligt beduidend lager. De procedure via deze partijen is dan ook tijdrovend en kostelijk en levert niet altijd de gewenste resultaten op. Het aandeel dat de hulp inschakelt van een incassobureau blijft stabiel en is zelfs lichtjes gestegen. Respectabele incassobureaus kunnen dan ook meer dan degelijke resultaten voorleggen. Zeker als de facturen niet langer openstaan dan 90 dagen, slagen ze er vaak snel in om facturen te incasseren. Liefst 69% van de ondervraagde bedrijven besteedt zijn openstaande facturen uit binnen die kritieke periode. Staan facturen langer open dan zakken de kansen op innen gevoelig.

Q5_BE_nl.PNG

Uitbesteding

Er worden overigens ook heel wat minder dossiers uitbesteed. Het aantal bedrijven dat 1 tot 5 dossiers per jaar uitbesteedt, ging met 15% de hoogte in, ten koste van bedrijven die tijdens het vorige onderzoek 6 dossiers en meer uit handen gaven. Aansluitend op de vorige vraag betekent dit dat uitbesteding werkt, ook al dien je maar enkele dossiers per jaar door te geven.

Q6_BE_nl.PNG

Conclusie

Bedrijven hebben de voorbije jaren duchtig werk gemaakt van hun creditmanagement. Dat resulteert in beter betaalgedrag en minder openstaande facturen. De opvolging is grondig geprofessionaliseerd, zodoende dat ze minder aanmaningen hoeven te versturen of beroep moeten doen op een externe partij.

Doet er zich toch een probleem voor, dan zijn bedrijven geneigd om sneller te handelen dan in het verleden. Het verklaart wellicht ook het succes van incassobureaus. Bedrijven besteden minder dossiers uit, maar als het nodig is dan zijn ze vaak wel tevreden over de resultaten van de gespecialiseerde kantoren. Logisch wellicht, want een minnelijke aanpak gaat veel sneller dan een juridische procedure. Bedrijven weten dus veel sneller of ze resultaat kunnen verwachten of niet.

Incassobureaus doen ook veel meer inspanningen om een dossier te incasseren. Zo werkt Graydon niet met call agents, maar met echte dossierbeheerders. Die hebben een grondige kennis van financiële gegevens en kunnen een bedrijfsrapport lezen. Een belangrijke voorsprong bij de opstart van een dossier, want zij weten meteen welk aanpak de meeste kans op succes heeft.

Bron: Graydon blog