De Graydon Betaalindex geeft aan in hoeverre bedrijven onderling hun facturen betalen. In het derde trimester van 2017 daalde de index naar een waarde van 101,5. Het gaat om de zwakste waarde sedert het begin van 2014.

Sinds 1984 rapporteren bedrijven aan Graydon het betaalgedrag van hun B2B-klanten. In 2002 ontwikkelden we de betaalindex met de bedoeling de effecten op te volgen van de invoering van de eerste wetgeving rond het B2B-betaalgedrag. De toen gemeten waarden werden geijkt op de indexwaarde 100. In de periode voor de crisis, in het bijzonder tijdens de periode 2006-2008 steeg de indexwaarde geleidelijk. Anders gesteld: de kwaliteit van het betaalgedrag verbeterde systematisch. Enkele maanden voordat de crisis vol op ons inbeukte (september 2008) zagen wij een plotse neergang van die betaalindex. Deze neergang versterkte zich tijdens de crisis en kende een dieptepunt in 2011.

Vanaf het derde trimester 2014 bleek de crisis grotendeels verteerd. Het Belgische bedrijfsleven betaalde de facturen weer een stuk correcter en de Betaalindex steeg weer. Betaalafspraken werden beter nagekomen. Bovendien merkten we – zeker in grotere bedrijven – een sterke professionalisering van het debiteurenbeheer. Daardoor moesten kleinere bedrijven zich strikter aan de gemaakte afspraken houden. Tijdens het vierde trimester 2015 piekte de betaalindex zelfs op 105,8. Maar sindsdien ging het weer gestaag bergaf met het afgelopen trimester als voorlopig dieptepunt.

Volume aan wanbetalingen stijgt met 35,67%

In het vierde trimester 2015 werd nog 71,37% van de facturen gericht aan bedrijven en overheden correct betaald. Sedert het tweede kwartaal 2017 gaat het nog om slechts 68,3% van die facturen. Dat klinkt niet meteen dramatisch. Maar vooral de vaststelling dat het aantal wanbetalingen (facturen die méér dan 90 dagen na vervaldatum of helemaal niet betaald worden) opnieuw sterk stijgt, is zonder meer onrustwekkend. In de periode 2015-2016 schommelde dit cijfer nog tussen 8% à 9% van de facturen. Sedert het vierde kwartaal 2016 steeg dit echter abrupt. Afgelopen trimester klom dit zelfs naar 11,41%. Vergelijken we het percentage aan wanbetalingen van het derde trimester 2016 (8,41%) bijvoorbeeld met het afgelopen derde trimester (11,41%), dan stijgt dit met maar liefst +35,6%.

Dat betekent dat er – als u geen preventieve maatregelen neemt – voor elke 100 facturen die u opmaakt twee tot drie facturen extra bij zullen komen die pas na 90 dagen of helemaal niet meer betaald zullen worden.

Onvoldoende rendabel tot verlieslatend

Dat 1 op 8 facturen veel te laat of niet wordt betaald, weegt zwaar door op de cashpositie van ondernemingen. Betalingen met dergelijke mate van vertraging zorgen ervoor dat de transacties onvoldoende rendabel en in zo goed als alle gevallen zelfs verlieslatend worden.

De gevolgen liggen voor de hand. Het kan niet anders dat deze situatie leidt tot een verhoging van het aantal ondernemingen dat in (financiële) moeilijkheden komt, de WCO moeten overwegen of zelfs het faillissement dienen aan te vragen. Enkel en alleen als gevolg van de wanbetalingen van hun klanten.

Bedrijfsleiders moeten dus méér dan ooit attent blijven. Bijna 1 factuur per 8 aan wanbetaling betekent een aanslag op de liquiditeit van een onderneming. Het blijft dan ook belangrijk om het betalingsgedrag en de financiële situatie van zakenpartners te blijven doorlichten. Zo vermijden bedrijven immers dat ze zelf in de problemen komen.

Bovendien genereren late betalingen extra financiëringskosten waardoor mogelijke investerings- of aanwervingsplannen kunnen gefnuikt worden.

1 op 20 gezonde bedrijven betaalt vertraagd

In onze studie betaalgedrag met betrekking tot het eerste kwartaal 2015 toonden we aan dat wanbetalingen veeleer het gevolg zijn van (zware) financiële problemen binnen het bedrijf van de schuldenaar. Het is een kwakkel dat wanbetalingen vanwege de schuldenaar het gevolg zouden zijn van een moraliteits- of een organisatorisch probleem. De meeste gezonde bedrijven betalen ook correct. Binnen de groep gezonde ondernemingen noteren we één bedrijf per twintig dat zijn facturen vertraagd betaalt.

Download hier de studie met alle cijfers en analyses.

Bron: Graydon Blog