Uit onderzoek in Europa en de Verenigde Staten door The Boston Consulting Group (BCG) blijkt dat het potentieel van het invoeren van Robotic Process Automation (RPA) in bedrijven geraamd wordt op zo’n 900 miljard euro, onder meer door een daling van 40% van bedrijfskosten.

RPA laat toe om taken zoals formulieren invullen, rekenbladen controleren, rapporten opmaken, en andere routinetaken te automatiseren. Dit gaat hierdoor sneller en heeft minder kans op fouten. RPA zorgt ook voor een algemene verhoging van de kwaliteit van het werk.

Een bijkomend effect is dat medewerkers die voordien een heel deel van hun tijd aan routinetaken spendeerden, door RPA “bevrijd” worden om andere, meer intellectuele taken te doen die meer waarde toevoegen voor de organisatie.

Tot 20% meer tevreden klanten

BCG gelooft ook dat bedrijven meer omzet zullen genereren als ze RPA invoeren in hun organisatie. Een voorbeeld is het automatiseren van processen van de klantendienst, wat voor een snellere en betere service zorgt. Hierdoor stijgt de klanttevredenheid naar schatting met 10 à 20%, waardoor consumenten sneller geneigd zullen zijn opnieuw een aankoop te doen in te toekomst.

Het gaat ook om transparantie: de directie van bedrijven met sterk geautomatiseerde processen heeft vaak real-time en accuraat inzicht in de cijfers van hun afdelingen. Hierdoor kunnen ze sneller en beter beslissingen of koerswijzigingen doorvoeren, en zo kansen ten volle benutten om de groei van het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Zo kan dankzij RPA 30 à 40% sneller gerekruteerd worden, 50 à 75% sneller gerapporteerd worden, dalen leverancierskosten met 5 à 20% en worden facturen 2 tot 4 dagen sneller betaald.

Slechts 1 op de 5 bedrijven is al aan het automatiseren 

Maar, geeft BCG ook aan, volgens eerder onderzoek ligt slechts 1 op de 5 bedrijven al op kruissnelheid met hun automatisering. Dat komt omdat veel bedrijven niet de juiste kennis hebben, of RPA slechts te beperkt invoeren (bijvoorbeeld slechts in één afdeling of op één locatie).

Ondanks de duidelijke voordelen van het doorvoeren van RPA, is er dus nog werk aan de winkel voor bedrijven om in te zien dat automatisering heel wat voordelen biedt.

Bron: Creditexpo.nl