Het gebruik van online bankdiensten blijft stijgen. Een vijfde van de Belgen (22%) geeft aan dat ze in 2023 vaker gebruik hebben gemaakt van digitaal bankieren via computer of bankapps dan het jaar ervoor en vooral de app blijkt het gebruik van de pc in te halen. Online bankieren is voor velen duidelijk niet meer uit hun dagelijks leven weg te denken. Toch blijft het idee van een bankkantoor of bankautomaat in de buurt voor een groot deel van de Belgen belangrijk, ook al wordt er alsmaar minder een fysieke afspraak gemaakt of cash afgehaald. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Febelfin.

Dit zijn belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

  • Het gebruik van online bankdiensten blijft stijgen. 22% van de Belgen geeft aan dat ze in 2023 vaker gebruik hebben gemaakt van digitaal bankieren via computer of bankapps dan het jaar ervoor.
  • De populairste kanalen voor het gebruik van bankdiensten zijn de PC (87%) en de bankapp op de smartphone (85%).
  • De app wordt een steeds populairder kanaal voor bankdiensten. Hoewel bankieren via de PC vroeger duidelijk de voorkeur kreeg, krijgt de app nu ook evenveel ingang. De app wordt bij uitstek gebruikt om overschrijvingen te doen. 69% van alle overschrijvingen gebeuren via de app, en 30% via pc-bankieren.
  • Het is duidelijk dat heel wat Belgen de nieuwe communicatiekanalen, en vooral de live chat, uitproberen. Zo neemt het aandeel respondenten dat de live chat gebruikt jaar op jaar toe (2020: 33%; 2023: 42%).
  • De top-3 diensten waarvoor we online bankieren vooral gebruiken zijn: uitvoeren van betalingen (77%), saldo/verrichtingen checken (68%) en het uitvoeren van overschrijvingen tussen eigen rekeningen (47%).
  • De groep die de stap naar online bankieren nog niet gezet heeft, wordt steeds kleiner. Voornaamste redenen hiervoor zijn de angst om slachtoffer te worden van misbruik en de voorkeur om hun bankzaken in het kantoor te regelen.
  • 61% van de Belgen gaat nooit of minder dan jaarlijks naar het bankkantoor. Toch geven de respondenten aan een fysiek bankkantoor in de buurt belangrijk te vinden. Slechts een kleine minderheid van wie wel eens een fysieke afspraak maakt bij de bank, doet dit voor dagelijkse bankzaken, zoals overschrijvingen uitvoeren (6%) en rekeninguittreksels afhalen (5%).
  • Belgen gaan wel nog naar het kantoor voor advies over hun persoonlijke financiële situatie (31%), opvolging van beleggingen (30%) of aanvraag en beheer van leningen (19%).
  • 7 op de 10 Belgen vinden dat een fysiek afspraak maken bij de bank vlot verloopt.
  • De Belg betaalt steeds vaker digitaal en haalt steeds minder geld af. Het aantal geldafhalingen is in 2023 met 10% gedaald op jaarbasis. Op 10 jaar tijd is het aantal geldafhalingen meer dan gehalveerd.

Bron: Febelfin