Algoritme

Deurwaarderskosten zijn onvoorspelbaar en niet transparant. Cliënten worden daardoor geconfronteerd met hoge prefinancieringen waarvan ze niet zeker weten of ze deze ooit kunnen recupereren.

Daarom ontwikkelde La-On in samenwerking met een wetenschapper een algoritme dat het succes van een dagvaarding kan voorspellen. Op die manier scheiden we de dossiers waarmee we naar de rechtbank gaan (en een gunstig vonnis en financiële vergoeding meer dan waarschijnlijk is) en de dossiers die we in de minnelijke fase houden (omdat bv. gezien de financiële situatie van de debiteur een gerechtelijke procedure niet wenselijk is). De eerste analyses tonen aan dat het algoritme werkt. We halen zelfs hogere rendementen tot wel 45%.

Maatschappelijke relevantie

De Award staat ook in het teken van maatschappelijke relevantie. Het afgelopen jaar zijn er verschillende artikels en reportages geweest die het probleem van hoge deurwaarderskosten aankaartten.

Deurwaarderskosten brengen mensen met financiële problemen vaker in grotere moeilijkheden, dan dat ze een oplossing bieden. Het algoritme begeleidt debiteuren naar een schuldenvrij leven doordat het rekening houdt met socio-economische parameters.

Bovendien zorgt het voor een grotere kostenefficiëntie bij onze cliënten. Zij worden niet meer geconfronteerd met overbodige gerechtskosten. Want al te vaak wordt er gedagvaard en kan een onvermogende debiteur finaal de vordering niet betalen. De cliënt is dan niet alleen zijn de som van zijn invordering kwijt, maar ook de kosten die hij had geprefinancierd. Door strenger de rechtszaken te selecteren, renderen de investeringskosten van onze cliënt. Dit stimuleert een betere werking van het justitieapparaat. We dagvaarden alleen wanneer het nuttig is. Onnodige rechtszaken die de werking van justitie vertragen, vermijden we hiermee.

www.la-on.eu