Aanpassingen aan lockdowns en ontwikkeling vaccin zullen duur recessie bepalen

Namen, 30 juni 2020 – De impact van Covid-19 op de wereldeconomie zal naar verwachting leiden tot de diepste recessie sinds 1980. Wat deze recessie zo ernstig maakt, is dat vrijwel elk land in 2020 negatieve groei zal doormaken. Doordat de recessie alle toeleveringsketens treft, verwacht Atradius dat de wereldhandel dit jaar met 15 procent zal krimpen, wat een historisch grote daling is. Een krachtig economisch herstel ligt nog steeds in het verschiet voor 2021, maar het tempo is onzeker en afhankelijk van het moment en de mate waarin maatregelen worden versoepeld. De economie zal een hoge prijs voor deze recessie betalen, vanwege de impact op de arbeidsmarkt, faillissementen en de begrotingspositie van landen. Regeringen in alle delen van de wereld introduceren omvangrijke steunmaatregelen en laten de monetaire teugels vieren om de scherpe kantjes van de recessie af te halen.

De ontwikkelde markten zullen naar verwachting het zwaarst getroffen worden door de recessie met een gecumuleerde daling van het bruto binnenlands product van 6,6 procent. Het Verenigd Koninkrijk wordt geconfronteerd met een daling van 10,8 procent, terwijl de eurozone naar verwachting niet veel beter zal presteren (-8,0 procent). In de Verenigde Staten en Japan wordt een iets minder sterke daling verwacht van respectievelijk 6,1 en 6,0 procent.

Verslechterende prognoses

De groei in de opkomende markten zal ook sterk dalen en de snelle toename van de verspreiding van het coronavirus in een aantal van deze markten betekent dat prognoses in de komende maanden kunnen verslechteren. China is misschien de enige grote economie die in staat is een recessie te voorkomen, maar heeft slechts een bescheiden groei in het vooruitzicht. Hiermee lijkt het land zich met een negatieve groei aan te sluiten bij de rest van de wereld. Rusland, dat door Covid-19 werd getroffen terwijl het zich midden in een prijzenoorlog met Saoedi-Arabië bevond, wordt zwaar getroffen door de lage olieprijs (zijn primaire bron van inkomsten) en de lockdowns die de vraag naar olie afremmen. Deze combinatie heeft de verwachte groei van het bbp verlaagd tot -6,2 procent. Brazilië heeft erg laat gereageerd op Covid-19 en ondervindt nu wereldwijd de snelste toename van het aantal infecties. In economisch opzicht zal het niet veel beter gaan, aangezien het bbp naar verwachting met 7,5 procent zal dalen. Mexico heeft te maken met een aanzienlijke daling van de vraag van zijn belangrijkste exportpartners in de VS en Canada.

In haar basisvoorspelling gaat Atradius ervan uit dat ofwel een vaccin zal worden ontwikkeld, ofwel dat de wereldeconomieën zich op economisch verantwoorde wijze zullen aanpassen aan de nieuwe norm van ‘social distancing’. Op basis hiervan verwacht zij een groei van het bbp in 2021, maar met een tragere groei dan de huidige daling. Als geen van deze twee hypothesen zich voordoet, zullen de vooruitzichten minder positief worden. Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius: “De lockdowns in alle delen van de wereld zijn noodzakelijk, maar hebben een enorme impact op de wereldeconomie. Als ze effectief en succesvol zijn, zullen we echter in staat zijn om sneller terug te keren naar groei. In deze unieke periode is een scherpe aandacht voor credit management cruciaal voor succes.”

Bron: Creditexpo.be