Gedurende de maand maart 2019 gingen in België in totaal 948 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in maart bedraagt 2.745; 942 voltijdse werknemers,1.410 deeltijdse werknemers en 393 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.559, een stijging van 0,2% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 5,9%, in de bouwnijverheid was er een daling met 0.5%; in de handel was er een daling met 5,7% en in de horeca waren er 0,4% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 5,7%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 5,6% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 1,7% en Brussel kent een daling van 8,4%.

Bron: Statbel.be