Bij de interpretatie van de cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat er een zekere vertraging is tussen de stopzetting van de economische activiteit en de faillietverklaring door de handelsrechtbank. Als gevolg daarvan is de economische impact pas met enige vertraging zichtbaar in de cijfers.

Bovendien werkten veel ondernemingsrechtbanken en griffies door de COVID-19-crisis met een verminderde capaciteit en beperkten ze hun activiteiten tot 18 mei. Sindsdien hebben ze over het algemeen geleidelijk hun activiteiten heropgestart. Bijgevolg mogen de actuele cijfers niet als een betrouwbare graadmeter voor de reële economische toestand beschouwd worden.

Bovendien werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24/04/2020, dat resulteerde in de bevriezing van de faillissementsprocedure voor de rechtbanken. Het doel van dit besluit is om bedrijven die voor 18 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden, te beschermen tegen de gevolgen van de COVID-19-crisis (Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis). Dit moratorium, dat oorspronkelijk liep tot 17 mei, werd ondertussen verlengd tot 17 juni 2020.

Zo werden er in juni 2020 670 bedrijven failliet verklaard in België.

De faillissementen die in juni werden geregistreerd, leidden tot 2.668 verloren banen: 1.277 voltijdse banen, 1.144 deeltijdse banen en 247 loontrekkende werkgevers.

In deze sectoren waren er het meest faillissementen in juni: 220 faillissementen in de transportsector, 160 in de horeca, 141 in de handel en 122 in de bouwnijverheid.

Op gewestelijk niveau waren er 365 faillissementen in Vlaanderen, 167 in Wallonië en 138 in Brussel.

Bron: Statbel