Gedurende de maand juli 2019 gingen in België in totaal 755 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in juli bedraagt 1.097; 467 voltijdse werknemers, 301 deeltijdse werknemers en 329 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.524, een stijging van 16,9% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 29,8%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 17,0%; in de handel was er een stijging met 8,0% en in de horeca waren er 17,3% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 20,7%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 19,0% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 30,7% en Brussel kent een stijging van 3,8%.

Bron: Statbel.be