Gedurende de maand februari 2019 gingen in België in totaal 909 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in februari bedraagt 1.420; 678 voltijdse werknemers, 335 deeltijdse werknemers en 407 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.508, een daling van 1,4% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 3,9%, in de bouwnijverheid was er een daling met 2,2%; in de handel was er een daling met 7,9% en in de horeca waren er 2,3% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 5,8%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 2,9% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 3,7% en Brussel kent een daling van 5,6%.

Bron: Statbel