Gedurende de maand september 2015 gingen in België in totaal 950 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in september bedraagt 2.396; 1.374 voltijdse werknemers, 716 deeltijdse werknemers en 306 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4572, een daling van 7,5% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 7,4%, in de bouwnijverheid was er een daling met 6,0%; in de handel was er een daling met 8,2% en in de horeca waren er 11,7% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gedaald met 6,4%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 9,9% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 13,3% en Brussel kent een stijging van 6,5%.

Faillissementen (met dynamische tabellen)

Bron: economie.fgov.be