Schijn bedriegt. Want hoewel Nederland en België sterk op elkaar gelijken, is exporteren toch niet zo eenvoudig.

Heel wat Belgische ondernemingen moesten zich terugtrekken na een poging voet aan grond te krijgen bij onze noorderburen. Waarmee houdt u best rekening als u wilt exporteren naar Nederland? Welke bijzonderheden mag u niet negeren? Een schets van de economische situatie in Nederland.

 

Economisch beter dan tijdens crisis

Nederland is economisch te vergelijken met België: welvarend en open. De belangrijkste handelspartner, Duitsland, is cruciaal. De economie wordt getypeerd door stabiele verhoudingen, een matige inflatie, een voorzichtig financieel beleid en zijn belangrijke rol als Europese transportader.

Nederland behoort tot de 20 grootste economieën van de wereld, met een Bruto Binnenlands Product (BBP) van 825,5 miljard euro (tegenover 498,7 miljard euro in België). Het BBP per Capita bedraagt 48.966 euro (tegenover 44.396 euro in België).

Na een economische recessie ogen de recentste economische berichten van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) positief. De artikels liegen er niet om:

De invoer nam de laatste jaren weer toe door de aantrekkende consumptie. Als Belgische exporteur kunt u hier mee van profiteren.

Arbeidsmarkt herstelt zich

De arbeidsmarkt herstelt zich verder, met een toename van de productiviteit en een aantrekkende werkgelegenheid.

Volgens het Centraal Planbureau ging het grootste deel van de productiestijging in 2015 naar een hogere arbeidsproductiviteit. Bedrijven hadden immers nog steeds ruimte in hun arbeidsbezetting en wilden hun financiële positie na de crisis verbeteren.

Vandaag gaat het de goede kant uit met de Nederlandse arbeidsmarkt. In het derde kwartaal van 2016 is het aantal banen met 26.000 toegenomen. 16.000 hiervan zijn voor uitzendkrachten. Het aantal vacatures steeg in het derde kwartaal met 7.000. Het aantal werklozen daalde met 37.000 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016.

Onzekerheden en onverwachte gebeurtenissen

Natuurlijk zijn er verschillende onzekerheden en onverwachte gebeurtenissen die het geleidelijk economisch herstel kunnen beïnvloeden. Volgens ING is het voorzichtig aantrekken van de huizenmarkt een realistisch optimistisch scenario. Blijft ook de olieprijs laag, dan worden het vertrouwen, de koopkracht en bestedingen van de consument versterkt. In een pessimistisch scenario domineren buitenlandse ontwikkelingen, zoals het risico op onrust op de financiële markten.

Ook het spook van de deflatie is nog niet getemd. Een aanhoudend lage groei verhoogt het risico op deflatie.

De, eerder dan verwachte, afname van de werkloosheid geeft echter aanleiding tot optimisme. Verdere positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt duwen de bestedingen en de economie opwaarts.

Faillissementen dalen, oprichtingen stijgen

Het Nederlandse bedrijfsleven stabiliseert zich. Het aantal faillissementen lag in de eerste elf maanden van 2016 bijna een vijfde lager dan in dezelfde periode het jaar voordien. Het CBS ziet geen echte trend, wel wisselen stijgingen en dalingen elkaar af. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte in mei 2013, om daarna te dalen tot september 2015. In augustus 2016 werd het laagste niveau sinds augustus 2008 bereikt.

De meeste faillissementen werden uitgesproken bij financiële instellingen, gevolgd door de handel. Relatief gezien werden er recent veel faillissementen uitgesproken in de vervoer- en de opslagsector.

Het aantal bedrijven in Nederland is tijdens het tweede kwartaal van 2016 dan weer met 0,8% toegenomen. Dat kon u terugvinden in onze Kwartaalmonitor. De bedrijfspopulatie groeide met 21.156 entiteiten.

Focus ligt op 9 topsectoren

Nederland heeft een duidelijke focus ontwikkeld. Sinds 2009 voert het een ‘topsectorenbeleid’ rond negen geselecteerde ‘topsectoren’.

  1. Agri & food
  2. Chemie
  3. Creatieve industrie
  4. Energie
  5. Hightech systemen en materialen
  6. Life sciences & health
  7. Logistiek
  8. Tuinbouw en uitgangsmaterialen
  9. Water

Overheden, bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra werken in deze kennisintensieve en exportgerichte sectoren samen. Ze bundelen een mix van maatregelen rond fundamenteel onderzoek (kennis), toegepast onderzoek (kunde) en valorisatieafspraken (kassa) in innovatiecontracten. Gesteund door subsidies besteden de topsectoren ook aandacht aan de verbetering van randvoorwaarden zoals ICT, regeldruk, duurzaamheid en werkgelegenheid. In een ander aandachtspunt probeert Nederland het onderwijs beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt.

Licht minder import en export

In 2015 voerde België voor 41,1 miljard euro uit naar Nederland, iets minder dan de jaren voordien. Tegelijkertijd importeerden we ook minder dan in 2014 en 2013, tegenover de 56,7 miljard euro in 2015.

Met 14,45 miljard euro aan de uitvoer van diensten tekende België voor 10,2% van wat Nederland wereldwijd aan diensten invoerde in 2015. Volgens de betalingsbalans van de Nationale Bank exporteerde België in 2015 voor 100,22 miljard euro aan diensten wereldwijd. Dat was 6,86 miljard euro meer (+7,35%) dan in 2014.

Het ging dan vooral om commerciële diensten zoals marktonderzoek, consultancy, O&O, juridisch advies, gevolgd door diensten rond transport, reisverkeer en telecommunicatie.

Online de eerste stappen zetten op Nederlandse markt

Online krijgen Belgische bedrijven steeds beter toegang tot de Nederlandse consumenten. De webwinkel van Schoenentorfs.nl is daar een mooi voorbeeld van. Het is voor hen vandaag dé manier om de eerste stappen te zetten zonder een grote lokale organisatie te moeten uitbouwen.

De klassiekere marktbenadering verloopt via een tussenpersoon, zoals een handelsagent, een groothandelaar, een distributeur of een commissionair. Zij zijn de specialist en helpen u aan zakelijke contacten in een bepaalde bedrijfstak.

De laatste twee mogelijkheden zijn een eigen bedrijf opstarten of een bedrijf overnemen. Zo versterkt u meteen uw lokale uitstraling, kunt u zich aansluiten bij sectorfederaties, bewerkt u de markt met lokale werknemers en hebt u (via overname) meteen een marktaandeel, klantenbestand en eventueel naam- en merkbekendheid.

De meest voorkomende ondernemingsvorm is de besloten vennootschap (B.V.).

Bron Flanders Investment & Trade