Gedurende de maand december 2018 gingen in België in totaal 854 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in december bedraagt 1.413; 732 voltijdse werknemers, 345 deeltijdse werknemers en 336 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.932, een stijging van 4,7% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 7,7%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 2,1%; in de handel was er een daling met 3,2% en in de horeca waren er 5,0% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 14,5%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 1,3% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 0,2% en Brussel kent een stijging van 14,4%.

Bron: Statbel