Big data omvatten verschillende datasets, waarvan het volume zo groot en zo complex is dat ze niet meer te verwerken zijn met de gangbare databasemanagementsystemen.

Laat staan dat u ze aan hoge snelheid wilt analyseren. Veel mensen hebben tegenwoordig de mond vol over big data. Toch is het voor velen nog niet duidelijk welke waarde ze hebben of welke richting ze ermee uit willen.

Zijn big data een hype? Ja. Big data stonden in juli 2013 op de top van de hypecurve van Gartner. Maar dat ze de toekomst zijn, staat buiten kijf. De creditmanager heeft alvast heel wat bronnen om een proces rond big data op te starten. Doel: nieuwe inzichten creëren om het creditmanagement verder te optimaliseren.

1. Bedrijfsinformatie

 • De FOD Economie geeft bepaalde gegevens van de KBO vrij als open data. Daarnaast biedt ze via een licentieovereenkomst publieke gegevens aan voor commercieel hergebruik.
 • Via de nationale Bank van België vindt u alle neergelegde jaarrekeningen terug.
 • Professionele informatieleveranciers kunnen u een kredietscore of informatie over het betalingsgedrag bezorgen. Handig om uw werk als creditmanager grondig uit te voeren.
 • Met webcrawling verzamelt u data door websites te scannen.

2. Klantinformatie

 • Via welk verkoopkanaal werd een onderneming klant? Scoort het ene kanaal beter dan het andere?
 • Achter elk rekeningnummer hangt een bank. Kunt u profielen onderscheiden tussen klanten op basis van de bank die ze gebruiken om u te betalen? Betaalt iemand die een rekening bij KBC heeft sneller dan iemand met een rekening bij bpost?
 • Hoe snel betaalde uw klant in het verleden? Merkt u daar verandering in?
 • Gaat het om een nieuwe klant of is het iemand die al tien jaar klant is? Gaat het om een éénmalige bestelling of is de klant misschien een prijskoper? Welke kenmerken onderscheidt u voor de verschillende types?
 • Welk kanaal verkiest de klant om met u te communiceren? Kiest hij de telefoon? Stuurt hij een e-mail of communiceert hij via de Facebook-pagina?

3. Facturatiegegevens

 • Welk bedrag is er gefactureerd?
 • Welke betalingsvoorwaarden zijn er afgesproken met de klant?
 • Heeft iemand de neiging om meteen te betalen of eerder op het einde van de maand? Is uw factuur tijdig opgestuurd?
 • Hoe dient de klant te betalen?
 • Hoe vaak krijgt een klant een factuur? Is dat vanaf een bepaald bedrag of na een vaste periode?
 • Verschilt het facturatieadres van het leveringsadres? Wordt er geleverd op een buitenverblijf?

4. De betaling

 • Wie heeft de betaling uitgevoerd? Liep de betaling via de bank of was er een derde partij in het spel?
 • Welk kanaal heeft de klant gebruikt om te betalen? Gebeurde de betaling per creditcard, dan heeft de kredietanalyse vooraf al plaatsgevonden.
 • Welke naam en welk adres hangen er achter een betaling? Het is tevens een bron om de kwaliteit van de gegevens in uw databank te controleren.
 • Gebruiken klanten een (juiste) referentie?

5. Aanmaningsprocedure

 • Hoe vaak dient u een klant aan te manen tot betaling?
 • Zijn er klanten die een bepaalde datum afwachten om hun betaling uit te voeren?
 • Voor hoeveel staan uw klanten open? Is dat voor het volledige bedrag of slechts een gedeelte daarvan?
 • Hoe reageren ze op een aanmaning? Via de telefoon, per aangetekend schrijven of per e-mail?
 • Wanneer reageert een klant op een reminder? Is dat onmiddellijk, dan is er vaak een misverstand in het spel.
 • Met welk communicatiekanaal scoort u de beste resultaten?
 • In een rappelbrief kunt u een bepaalde toon leggen. Door ermee te spelen weet u welke toon het meeste succes heeft. Gebruik eens een vriendelijke brief en vergelijk de resultaten met een meer kordate rappel.
 • Hoe reageren debiteuren op het bedrag aan kosten en interesten dat u aanrekent? Hoe vaak worden die betaald?

6. Extern incasso

Veel bedrijven die hun incasso uitbesteden wisselen weinig tot geen informatie uit. Nochtans kunnen derde partijen u ook heel wat informatie bezorgen.

 • Heeft uw debiteur alles in één keer betaald? Inclusief kosten en interesten? Of volgde hij een afbetalingsplan?
 • Houdt het afbetalingsplan een wekelijkse of een maandelijkse betaling in?
 • Waarom heeft de debiteur uiteindelijk niet betaald? Is hij verdwenen? Insolvent?
 • In welke mate wordt het succes beïnvloed door de kosten die een externe partij aanrekent?
 • Zit het dossier in een minnelijke of een juridische fase?
 • Welke kanalen heeft de externe partij gekozen om de debiteur te benaderen? En hoe reageerde die daarop?

7. Klantencontacten

 • Hoe vaak belt een klant en waarover gaat het dan? Kunt u op die basis voorspellen wat er gaat komen? Denk maar aan iemand die een origineel contract opvraagt bij u.
 • Wat was de toon van het gesprek?
 • Welk communicatiekanaal gebruikte de klant?

U ziet het. Er zijn heel wat gegevens die u kunt analyseren. Om uw buikgevoel te onderbouwen of misschien komt u wel tot verrassende conclusies. Met die conclusies kunt u bepaalde processen binnen uw creditmanagement bijsturen en optimaliseren. De echte waarde van data-analyse zit uiteindelijk in de actie die u op basis van de resultaten onderneemt.

Bron: Graydon Blog