Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de resultaten van de enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij Belgische ondernemingen in 2018. De belangrijkste resultaten:

  • Bijna alle ondernemingen hebben een internetverbinding via een vaste of mobiele breedbandverbinding.
  • Het aantal ondernemingen dat bestellingen krijgt via internet of apps, is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.
  • Het aandeel van de online bestellingen van particulieren in de omzetcijfers stijgt licht van 2,3% in 2017 naar 3,2% in 2018.
  • Drie op de tien bedrijven betalen om reclame te maken op het internet.
  • Vier op de tien ondernemingen koopt cloudcomputingdiensten.
  • Eén onderneming op vijf analyseert big data.
  • 6% van de ondernemingen gebruikt 3D-printing.

Het percentage ondernemingen dat bestellingen heeft ontvangen via een website of een app tijdens het jaar voorafgaand aan de enquête bedraagt 24,9%, namelijk een stijging met 4 procentpunt in vergelijking met het jaar ervoor. Het percentage in de omzet door die bestellingen steeg van 12,6% in 2017 naar 15,5% in 2018. Daarvan komt 12,3% van de bestellingen (in 2017 10,4%) van andere ondernemingen of publieke instellingen en 3,2% van particulieren (2,3% in 2017).

Bijna alle ondernemingen hebben een internetverbinding via een vaste of mobiele breedbandverbinding (97,3%). Dat aandeel loopt op tot 99,6% voor ondernemingen met minstens 250 mensen. Drie op de tien bedrijven betalen om reclame te maken op het internet (30,2%). 9,8% gebruikt methodes die gebaseerd zijn op het volgen van de activiteiten van internetgebruikers uit het verleden of hun profiel voor gerichte reclame.

In België koopt 40,2% van de ondernemingen cloudcomputingdiensten, waarvan meer dan de helft (24,8%) wordt geleverd door IT-servers die uitsluitend door de onderneming gebruikt worden. Het zijn voornamelijk ondernemingen van minder dan 250 personen (78,6%) die cloudcomputingdiensten kopen, wat een stijging van 3 procentpunt is in vergelijking met het voorgaande jaar.

Eén onderneming op vijf analyseert big data. 8,9% van de ondernemingen analyseert big data die gegenereerd worden door sociale media, 8,7% analyseert de geolocatiegegevens van mobiele apparaten en 7,5% analyseert hun eigen big data die afkomstig zijn van slimme of verbonden apparaten of van bedrijfssensoren.

Bijna 6% van de ondernemingen maakt gebruik van 3D-printing, waarvan twee met hun eigen printers. Voor ondernemingen met minstens 250 werknemers is dit 15%, waarvan tien met hun eigen printers.

Bron: Statbel.be