Gedurende de maand augustus 2019 gingen in België in totaal 459 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in augustus bedraagt 1.144; 640 voltijdse werknemers, 322 deeltijdse werknemers en 182 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.074, een stijging van 16,5% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 31,5%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 18,3%; in de handel was er een stijging met 8,5% en in de horeca waren er 16,3% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 18,6%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 16,1% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 28,4% en Brussel kent een stijging van 8,3%.

Bron: Statbel