Gedurende de maand augustus 2016 gingen in Belgie? in totaal 404 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in augustus bedraagt 771; 366 voltijdse werknemers, 238 deeltijdse werknemers en 167 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4108, een daling van 13,6% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor. Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 16,9%, in de bouwnijverheid was er een daling met 20,7%; in de handel was er een daling met 11,1% en in de horeca waren er 1,2% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gedaald met 19,5%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 3,2% in Vlaanderen, in Wallonie? is er een daling van 16,9% en Brussel kent een daling van 30,3%.

Bron: economie.fgov.be/nl