Gedurende de maand april 2019 gingen in België in totaal 934 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in april bedraagt 1.548; 682 voltijdse werknemers, 530 deeltijdse werknemers en 336 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.368, een stijging van 3,6% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 3,0%, in de bouwnijverheid was er een daling met 1,6%; in de handel was er een daling met 4,9% en in de horeca waren er 5,8% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 12,5%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 9,3% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 8,9% en Brussel kent een daling van 8,6%.

Bron: Statbel