Gedurende de maand maart 2018 gingen in België in totaal 951 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in maart bedraagt 1.480; 754 voltijdse werknemers, 409 deeltijdse werknemers en 317 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.548, een stijging van 12,0% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 22,5%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 19,7%; in de handel was er een stijging met 12,9% en in de horeca waren er 3,5% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 12,4%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 5,0% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 4,5% en Brussel kent een stijging van 60,1%.

Bron: Statbel.be