Gedurende de maand juli 2018 gingen in België in totaal 689 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in juli bedraagt 1.132; 519 voltijdse werknemers, 340 deeltijdse werknemers en 273 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.725, een daling van 4,7% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 13,8%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 0,8%, in de handel was er een daling met 6,3% en in de horeca waren er 15,3% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 2,5%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 9,4% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 19,1% en Brussel kent een stijging van 19,9%.

Bron: Statbel