Als het tot een harde Brexit komt, dan leidt dat vooral in het Verenigd Koninkrijk tot een verlies aan jobs, maar ook in België zouden er tot 42.000 banen sneuvelen. Tot die conclusie komen de Leuvense economen Hylke Vandenbussche, William Connell en Wouter Simons in een nieuwe studie uit de reeks “Leuvense Economische Standpunten”.

Twee mogelijke uitkomsten

De Brexit-onderhandelingen zijn in volle gang, maar over de uitkomst ervan bestaat nog veel onzekerheid. De kans is reëel dat de Brexit zal leiden tot een verhoging van de tarieven op invoer en bijgevolg tot een daling van de handel tussen de EU en het VK. De onderzoekers van de KU Leuven zijn nagegaan hoe groot die daling in export zou zijn en met welk jobverlies dat gepaard zou gaan.

Net omdat we nog niet weten hoe de Brexit er uiteindelijk zal uitzien, zijn de veronderstellingen waarop de studie steunt belangrijk. De economen gebruikten twee verschillende scenario’s: een “zachte” en een “harde” Brexit.

In het zachte scenario blijven de invoertarieven tussen het VK en de EU-27 ongewijzigd op nul, maar ontstaan er wel andere handelsbelemmeringen van niet-tarifaire aard, zoals momenteel het geval is voor Noorwegen.

Bij een “harde” Brexit worden de invoertarieven opgetrokken tot op het niveau van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Dergelijke tarieven gelden bijvoorbeeld ook voor de handel tussen de EU en de VS.

Uiteenlopende verliezen

Komt het tot een vechtscheiding tussen het VK en de EU, dan kunnen in ons land 42.000 mensen hun job verliezen. België zou in dat geval een bnp-verlies van 2,53 procent lijden. Rekening houdend met de netwerkstructuur van de Belgische economie zou vooral de voedselindustrie het zwaar te verduren krijgen. Ook met een zachte Brexit kunnen in ons land nog altijd 10.000 banen verloren gaan.

Voor de EU-27 in haar geheel ramen de Leuvense economen de impact van een “zachte” en “harde” Brexit op respectievelijk 284.000 en 1,2 miljoen jobs. Het bnp zou dalen met 0,38 tot 1,54 procent.

De allergrootste schok zou echter voor de Britten zelf zijn: een jobverlies van 140.000 tot 526.000 jobs, in combinatie met een daling van het bnp van 1,21 tot 4,47 procent.

België zwaar getroffen

Hoewel het verlies voor het VK als gevolg van de Brexit in relatieve termen veel zwaarder uitvalt dan voor de EU-lidstaten, zijn de gevolgen voor het Europese continent allesbehalve verwaarloosbaar.

In absolute cijfers zal de impact voor grote Europese landen zoals Duitsland het felst zijn, maar België staat als kleine handelsnatie wel in het lijstje met EU-landen die relatief gezien het zwaarst getroffen worden (samen met Ierland, Malta en Nederland). De reden: België heeft historische banden met het VK en behoort tot de meest open economieën in de EU.

Unieke invalshoek

Deze studie zal zeker niet de laatste zijn over de impact van de Brexit, maar toch is ze volgens de onderzoekers anders dan alle andere.

De economen keken niet alleen naar de gevolgen voor de rechtstreekse handel met het VK, maar ze baseerden hun berekeningen ook op de onrechtstreekse export naar het land. België voert bijvoorbeeld Belgisch staal uit naar Duitsland voor de verwerking in Duitse auto’s die vervolgens over het kanaal geëxporteerd worden. Of nog: als een Duitse autobouwer zich in België verzekert om zijn auto’s naar het VK te verschepen, kan een harde Brexit ook de job van die Belgische verzekeraar kosten.

Meer weten?

In de volledige studie leest u hoe de onderzoekers tot de resultaten zijn gekomen.

Bron: Febelfin