Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is opgelucht en opgetogen dat het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie een handelsakkoord hebben bereikt. Ondanks dat goede nieuws verandert er heel wat voor de ondernemingen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Het VBO roept dan ook op tot passende steunmaatregelen voor de hardst getroffen sectoren.

Geen quota of douanetarieven

Het VBO is bijzonder opgelucht dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk het na maanden onderhandelen eens geraakt zijn over hoe hun toekomstige handelsbetrekkingen eruit moeten zien. Dankzij dat akkoord dreigen niet langer douanetarieven of quota te wegen op de handel tussen de EU/België en het Verenigd Koninkrijk. Voor onze Belgische ondernemingen is dat goed nieuws, want het Verenigd Koninkrijk is een van onze belangrijkste handelspartners. Zonder dat akkoord zouden de tarieven van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van toepassing zijn op de bilaterale handel tussen België en het VK. Met de invoering van die tarieven zou tot 2,2 miljard euro aan heffingen per jaar gemoeid zijn, waarvan 1,6 miljard euro op de Belgische export naar het VK en 0,6 miljard euro op onze invoer uit het VK.

Nood aan steunmaatregelen

Maar zelfs wanneer het nieuwe handelsakkoord in werking treedt, zitten er heel wat veranderingen aan te komen. Dan verlaat het Verenigd Koninkrijk immers effectief de interne markt en de douane-unie. Zo zullen ondernemingen te maken krijgen met nieuwe douaneformaliteiten en nieuwe btw-tarieven voor derde landen, zullen ze twee REACH-systemen voor chemische stoffen moeten naleven enz. Het VBO roept de Europese en Belgische overheden dan ook op zo snel mogelijk passende steunmechanismen in te voeren voor de sectoren die het hardst worden getroffen door de Brexit. Die toekomstige nieuwe steunmaatregelen moeten volgens het VBO zoveel mogelijk in de lijn liggen met wat voor COVID gebeurt, zoals tijdelijke werkloosheid, om de ondernemingen bijkomende administratieve last te besparen.

Omdat het voor ondernemingen niet gemakkelijk was om zich volledig voor te bereiden op de nieuwe situatie, vraagt het VBO de overheden bovendien om pragmatisch om te gaan met de komende veranderingen en bona fide ondernemingen bij mogelijke tekortkomingen te helpen om zich volledig in regel te stellen zonder meteen te gaan sanctioneren.

“Ons land kon zich bovenop de coronacrisis en een dreigende faillissementsgolf geen Brexitcrisis veroorloven. Het Belgische bedrijfsleven is dan ook zeer opgelucht dat er een handelsakkoord met de Britten is bereikt. Een mooi kerstcadeau onder de kerstboom dat ons voor een deel zal beschermen tegen nog meer economische schade en banenverlies. Dat neemt niet weg dat, aangezien de Britten effectief uit de interne markt en de douane-unie stappen, onze ondernemingen vanaf de inwerkingtreding nieuwe procedures en regels zullen moeten naleven. Het is van essentieel belang dat we hun gerichte ondersteuning bieden en voorzien in een implementatieperiode waarin de bedrijven de kans krijgen om zich volledig aan te passen aan de nieuwe situatie”, benadrukt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Bron: VBO