De kans is groot dat Belgische ondernemingen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk geconfronteerd zullen worden met douaneverplichtingen bij het laden en lossen van goederen. Het is volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) dan ook een goede zaak dat minister van Financiën Alexander De Croo bedrijven wil sensibiliseren om zich voldoende voor te bereiden op nieuwe douaneformaliteiten.

Het belang van het Verenigd Koninkrijk voor onze economie

 

Het Verenigd Koninkrijk is onze 4e afnemer van exportgoederen (9% van het totaal), na Duitsland (17%), Frankrijk (15%) en Nederland (11%), maar voor de VS (6%) en China (2%). Wat betreft de invoer van goederen in België is het Verenigd Koninkrijk pas onze 5e leverancier (5% van onze geïmporteerde goederen). Zo hebben we een overschot op de handelsbalans t.o.v. het Verenigd Koninkrijk wat goederen betreft. Voor de uitvoer van diensten is de situatie omgekeerd. Daar is het Verenigd Koninkrijk onze 4eleverancier van diensten en onze 5e klant.

 

Volgens een studie van de KULeuven zullen er bij een harde Brexit meer dan 40.000 banen verloren gaan.

 

Bereiden bedrijven zich voldoende voor?

 

Aan de hand van een onderzoek van de Belgische douane blijkt slechts 20% van de Belgische ondernemingen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) heeft aangevraagd. Bedrijven hebben dit nummer nodig om een douaneaangifte te kunnen opstellen en kunnen zonder niet invoeren uit of uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk. Het VBO steunt het initiatief van de federale regering om alle overige ondernemingen proactief zo’n nummer te verlenen via een directe mailing en later een telefonische opvolging. Het enige wat bedrijven in dezen moeten doen is een contactpersoon in hun onderneming aanduiden om in de regel te zijn.

 

Eerder al werd de ‘Brexit Impact Scan’ in het leven geroepen. Met deze online tool kunnen de Belgische bedrijven op basis van een vragenlijst een analyse op maat krijgen en kunnen ze goed inschatten wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn. Uit de bevraging van de Belgische douane blijkt echter dat er meer nodig is.

 

De werking van de Belgische douane

Het komt er ook op aan om de Belgische douanediensten van de nodige documentatie en instrumenten te voorzien. Cijfers van de Belgische administratie tonen aan dat de AADA vandaag zeer weinig douaniers in dienst heeft om in te zetten bij de inning van de douanerechten. Eerder heeft de minister van Financiën reeds voorzien in een eerste aanwerving van 141 douaniers. Het feit dat dit aantal wordt opgetrokken afhankelijk van de gevolgen van de Brexit, is positief, want lange wachtrijen betekenen een gigantisch competitiviteitsverlies.

 

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: “België zit samen met Ierland en Nederland bij die landen die de grootste negatieve impact van de Brexit zullen ondervinden. Hoewel koste wat kost vermeden moet worden dat deze Brexitcrisis uitmondt in een ‘no-deal’ scenario, wil ik onze bedrijven dan ook met aandrang vragen om gehoor te geven aan de oproep van de douanediensten in verband met het EORI-nummer: het kost niets en zo is men beter voorbereid op de Brexit. Een goede voorbereiding van de overheid én het bedrijfsleven is immers noodzakelijk. Het is positief dat Belgische bedrijven gesensibiliseerd worden om de nodige maatregelen te nemen. Hiervoor zal nog tegen vanavond een zeer concrete checklist door de douane gepubliceerd worden.”

 

Toch wil het VBO benadrukken dat deze negatieve stemming zeker niet automatisch mag leiden tot een ‘no-deal’ scenario en de resterende weken voor de exitday van 29 maart moeten ten volle benut worden.Ten eerstekan Premier May extra tijd kopen door een verlenging van de onderhandelingen aan te vragen en dus de Brexit te bevriezen. Ten tweede kan Premier May de ganse Brexitsaga terugdraaien en zo blijft het VK in de EU waar het thuishoort.

Bron: VBO