Onze economie veilig, maar zeker laten heropleven is dé uitdaging vandaag. De Nationale Veiligheidsraad hakte vorige week de knoop door om onze economie opnieuw op te starten vanaf 4 mei. Mits dat in veilige omstandigheden gebeurt. De bedrijfswereld moet NU bewijzen dat dit kan. En daar twijfel ik geen seconde aan.

Er is ook geen andere keuze dan een exitstrategie die gezondheid en economie samen laat sporen. De kracht van de heropstart van onze handel, dienstensector en productiebedrijven bepaalt immers onze toekomst, onze jobs, onze welvaart en de slagkracht van onze gezondheidszorg. Er ís geen andere weg dan de weg vooruit. Eensgezind en in het belang van iedereen. Met een weloverwogen perspectief op een vlotte én goed gestructureerde heropening van de economie kunnen we een nefaste solvabiliteitscrisis (m.a.w. een faillissementscrisis zonder voorgaande) alsnog vermijden en het toekomstige groeipotentieel van onze bedrijven veiligstellen.

Doeltreffend impactbeheer

Als ik terugblik op de afgelopen dagen en weken kan ik alleen maar trots zijn op het harde werk achter de schermen van al onze medewerkers om samen met de sectorfederaties, met de bedrijven, met de overheden en met de sociale partners tot overleg, samenwerking en resultaat te komen. Al die inspanningen leidden ertoe dat ons land op korte termijn de zware impact van deze ongeziene economische situatie zo goed als mogelijk kon opvangen. Denk aan het akkoord met de banken dat mogelijke liquiditeitsproblemen helpt overbruggen, aan de maatregel inzake tijdelijke werkloosheid, aan de gemeenschappelijke aanpak van de G10 met onder meer de richtlijnen rond ‘social distancing’, aan de afspraken met de douanediensten, aan de oproep aan al onze stakeholders om suggesties aan te reiken voor de herstart van onze economie, aan de vele contacten met kabinetten, politici en ministers … met als resultaat een resem socio-economische, juridische en privacymaatregelen ter ondersteuning van de brede bedrijfswereld. Dankzij al die inspanningen konden we de meest essentiële economische activiteiten in stand houden, konden veel bedrijven via telewerk blijven doorwerken en hebben we vandaag een solide basis voor een snelle en veilige heropstart vanaf 4 mei aanstaande. Om dat te bereiken was er meer nodig dan persberichten of enquêtes. Enkel actie, voorstellen, overleg en overeenkomsten met partners en overheden konden een switch van ‘gezondheid tegenover economie’ naar ‘gezondheid én economie’ bewerkstelligen.

Diversiteit in uniformiteit

Een praktische coronagids, uitgewerkt door de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk en volop gesteund door vakbonden en werkgevers van de Groep van 10, moet de heropleving van de economie vergemakkelijken en is in de eerste plaats bedoeld voor die ondernemingen die zich willen voorbereiden op heropstart. De toolbox bundelt concrete en haalbare preventiemaatregelen die de werkgevers ondersteunen om hun werknemers de vereiste bescherming te bieden. De generieke richtlijnen en best practices kunnen bovendien worden aangevuld met specifieke maatregelen per sector en, indien nodig, per bedrijf.

Sectoren en bedrijven die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige maatregelen hebben genomen, kunnen deze gids gebruiken als een extra inspiratiebron voor het verderzetten van hun activiteiten. Productiebedrijven die niet kunnen voldoen aan de maatregelen inzake ‘social distancing’ moeten alle mogelijke inspanningen leveren om de bedrijfsprocessen zo veilig mogelijk te laten verlopen en waar nodig aanvullende gezondheidsmaatregelen nemen, zoals het dragen van een masker.

Zoals de Veiligheidsraad opdraagt, blijft voor alle andere bedrijven telewerk nog steeds de norm. Organiseer dat telewerk zo goed mogelijk en maak duidelijke afspraken met alle medewerkers. Succes wordt immers in belangrijke mate bepaald door een goede communicatie.

Zuurstof, duidelijkheid en perspectief

Onze economie heeft vandaag nood aan zuurstof, duidelijkheid en perspectief. Zonder redden we het niet. Voldoende zuurstof onder de vorm van duidelijke richtlijnen om veilig weer aan de slag te kunnen gaan. En gestoeld op een breed gedragen visie waarin economie en gezondheid – mits het in acht nemen van alle veiligheidsmaatregelen – samen kunnen sporen om onze welvaart én ons welzijn te kunnen blijven garanderen. Het is mijn overtuiging dat onze bedrijven het onmogelijke zullen doen voor een veilige heropstart.

Ten slotte wil ik nog een nuance toevoegen aan mijn statement in het begin van dit opiniestuk. Er is geen andere weg dan de weg samen vooruit. Samen kunnen we de economie en onze samenleving nieuw leven inblazen. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid. Na het infuus is het tijd voor de revalidatie. Ik roep dan ook iedereen op om solidair aan de toekomst te bouwen, in goede en kwade dagen, met als inzet onze jobs, onze welvaart en ons welzijn. Het stemt mij bijzonder tevreden dat deze oproep intussen al zeer enthousiast werd beantwoord door onze leden-bedrijfsfederaties en dat we meer dan 250 individuele reacties kregen …  Daarmee gaan we aan de slag voor de uitwerking van een allesomvattend relanceplan.

Bron: VBO