Het aantal faillissementen is in de eerste zes maanden van dit jaar met 12,6% gevoelig afgenomen.

In de eerste helft van dit jaar gingen 5.259 bedrijven over de kop. We moeten al naar het eerste semester 2009 terug om een beter eerste semester te kennen. Dat blijkt uit de faillissementenbarometer van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Opvallend is dat de sterke afname van het aantal faillissementen zich vooral in Wallonië en de Brusselse regio situeert.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: “De dalende tendens zet zich door binnen de drie regio’s. Echter: binnen het Vlaamse Gewest noteren we een daling van de faillissementscijfers met -3,3%, in Wallonië noteren we een daling met -23,63%. Binnen de jurisdictie van de Brusselse rechtbanken van koophandel noteren we ten opzichte van het eerste trimester 2015 zelfs een daling met -25,96%.”

Meer faillissementen in Oost- en West-Vlaanderen

Uitzondering op deze daling vormen de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Daar ziet Graydon een lichte stijging van het aantal faillissementen. Hierbij valt op dat er in West-Vlaanderen heel wat meer horecazaken over de kop gingen (een stijging van ruim 60%: van 78 in 2015 naar 125 in 2016).

Aantal faillissementen in de horeca stagneert

De faillissementsdaling zet zich over het eerste semester 2016 door in zo goed als alle sectoren. Zo noteert Graydon ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar belangrijke dalingen binnen de sector Bouw (-17,5%) en de Zakelijke dienstverlening (-25,5%). Ook binnen de Transportsector noteren we een daling met -15,83%.

Enkel binnen de Horeca noteren we zo goed als een status quo. Hierbij gaan steeds meer grotere zaken over de kop. “De faillissementengolf binnen de Brusselse horeca, een forecast die afgelopen maanden –in het bijzonder als gevolg van de aanslagen- door sommigen breed werd uitgesmeerd, blijft voorlopig uit”, zegt Eric Van den Broele, “In vergelijking met het eerste semester 2015 zien we op Federaal niveau nauwelijks evolutie: nu tellen we binnen de horeca 1.047 faillissementen, verleden jaar waren dat er 1.048.”

Voorzichtig opwaartse conjunctuurtrend

Naast het uitblijven van een faillissementengolf in de Horeca, ziet bedrijfsinformatiespecialist Graydon in de daling van het aantal faillissementen een direct verband met de voorzichtig opwaartse conjunctuurtrend. Toch spelen ook andere elementen een rol. “We constateren dat het bedrijvenweefsel structureel gezonder is geworden. Het aantal ‘zwaar zieke’ ondernemingen is sterk gedaald en het uitzuiveringsfeffect van de crisis zien we ook terug in de cijfers”, aldus Eric Van den Broele. “De wijziging van de WCO wet in 2013 en specifiek het invoeren van het rolrecht heeft ervoor gezorgd dat het aantal bedrijven dat gebruik maakt van die wet gehalveerd is. Dat heeft helaas als bijeffect dat vooral kleine bedrijven afhaken en zodoende onder de radar van justitie blijven en nodeloos langer verder sukkelen.”

Minder jobverlies door faillissementen

Ondanks een aantal faillissementen dat in juni zwaar doorweegt op de statistieken van mogelijk jobverlies door faillissementen (Truvo, Optima, VLM) constateert Graydon over het eerste semester 2016 nog steeds een daling van het aantal jobs dat op de tocht kwam te staan als gevolg van een faillissement. In 2015 waren er dat nog 12.524, dit jaar 11.429 ( een daling van bijna 9%).

Bron: Graydon blog