Het aantal faillissementen in ons land is in de maand april met 3,5% procent gedaald in vergelijking met diezelfde maand een jaar eerder.

In april zijn 817 bedrijven failliet verklaard. Dat blijkt uit de nieuwste Barometer faillissementen van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Over de eerste vier maanden van 2017 noteert Graydon 3.617 faillissementen in België, een stijging van 7,2% ten opzichte van 2016. De verschillen in het land zijn echter groot.

Studie faillissementen april 2017

“De slechte cijfers in de maand maart worden enigszins getemperd door de resultaten van de maand april, maar als we kijken naar de cijfers van 2016 ten opzichte van 2017, dan noteren we helaas een behoorlijke stijging van het aantal faillissementen” aldus Eric Vandenbroele, Senior Manager Research & Development bij Graydon.

Faillissementen in Brussels hoofdstedelijk gewest blijven oplopen

De vastgestelde stijgingen met betrekking tot de vier eerste maanden van dit jaar gelden voor de drie Gewesten, maar de verschillen tussen de gewesten zijn groot. Het Brusselse Hoofdstedelijke gewest blijft verder oplopen: we noteren nu ten opzichte van de eerste vier maanden van verleden jaar een toename met + 29,05%. Binnen het Vlaamse gewest zien we een stijging met +2,39% en binnen het Waalse een stijging met +4,2%.

Net als in de maand maart, zorgt Oost-Vlaanderen zowel in absolute aantallen als in percentages voor een groot aandeel binnen de geregistreerde faillissementen. In deze provincie gingen er gedurende de eerste vier maanden van het jaar 510 bedrijven failliet. Dit zijn er 122 meer (+31,4%) dan in dezelfde periode in 2016. Oost-Vlaanderen blijft daarmee records vestigen.

Waals-Brabant registreerde over de eerste vier maanden van dit jaar 134 faillissementen en kent daarmee een stijging van 27,6%. De provincie Antwerpen doet het beduidend beter en kende in april een daling van 14% in faillissementen en heeft daarmee in totaal 687 faillissementen uitgesproken over de eerste vier maanden van het jaar. Een bescheiden stijging van 1,78%.

Grootste dalingen zijn in Limburg, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

De cijfers van het Brussels hoofdstedelijk gewest zijn niet van toepassing voor heel België. Eric Vandenbroele zegt hierover “Niet overal zijn de cijfers slecht. Sterker nog, in bepaalde provincies zien we juist een sterke daling van het aantal faillissementen. In Limburg (-33,33%), West-Vlaanderen (-22,78%) en Vlaams-Brabant (-21,05%) zet de daling die we er de vorige maanden noteerden zich ook in april gestaag verder.”

De Horeca, Zakelijke Dienstverlening en het Transport tonen de grootste stijgingen

Ook in de maand april blijft de Horeca hofleverancier van het aantal faillissementen. Opvallend genoeg vallen vrijwel alle faillissementen binnen het Waalse gewest. Hierbij is sprake van een stijging van 24%. Dit terwijl er in Vlaanderen (-3,1%) en het Brusselse gewest (-4%) juist sprake is van een daling in deze sector. Naast de Horeca zien we ook in de Zakelijke Dienstverlening (+15%) en de Transportindustrie (+20,2%) een behoorlijke toename van het aantal faillissementen.

Download de volledige studie met alle details, cijfers en analyses

Bron: Graydon