Minister van Justitie Koen Geens wil de Belgische basiswetgeving moderniseren en vereenvoudigen.

Met de sprong naar het recht voor morgen’ beoogt hij een grondige facelift van het strafrecht en privaatrecht. Staan onder meer op de agenda: het zakenrecht, het verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het bewijsrecht in burgerlijke zaken, het ondernemingsrecht, met name het begrip ‘onderneming’, het faillissement, het vennootschaps- en verenigingsrecht en het bewijsrecht in ondernemingszaken.

Deze regels hercodificeren en moderniseren komt de aantrekkelijkheid van ons land ten goede. Onze samenleving is immers grondig veranderd sinds de grote wetboeken van de 19e eeuw. We denken bijvoorbeeld aan de voortschrijdende digitalisering of de impact van globalisering. Dit maakt dat ook de manier waarop onze ondernemingen zaken doen grondig is veranderd. Een betere afstemming van onze basisregels op de realiteiten van de 21ste eeuw is dan ook op zijn plaats.

Om die reden wil de minister in het ondernemingsrecht bijvoorbeeld snoeien in het aantal vennootschapsvormen. Van de 14 vennootschapsvormen die vandaag bestaan, zouden er vier overblijven. Less is more. Daarnaast wordt het juridische begrip ‘handelaar’ vervangen door het modernere ‘onderneming’, dat handelsondernemingen, vrije beroepen, landbouw en non-profitsector zal omvatten. Alle ondernemingen zullen voortaan onderworpen zijn aan dezelfde regels en aan dezelfde rechtbank: de ondernemingsrechtbank.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit het omvangrijke hervormingspakket. Nu al is duidelijk dat dit een belangrijke impact zal hebben op regelgeving voor onze ondernemingen. En dit zowel op de wijze waarop deze zich intern organiseren als op de manier waarop ze interageren met andere ondernemingen of consumenten.

Het VBO beoordeelt de plannen van de minister als positief en meent dat eenvoud en leesbaarheid gecombineerd met een doordachte administratieve vereenvoudiging de rode draad moeten vormen doorheen de hervorming. Weten welke verplichtingen van toepassing zijn op hun activiteiten is immers essentieel voor elke ondernemer. Een heldere en voorspelbare regelgeving gecombineerd met een vlotte en kwaliteitsvolle afhandeling van geschillen draagt immers in belangrijke mate bij tot het ondernemingsklimaat en het imago van ons land ten aanzien van binnenlandse en buitenlandse investeerders.

Het VBO staat achter de objectieven van dit ambitieus project en wenst er actief aan bij te dragen via zijn Juridische commissie. Een modern recht dat zich toespitst op de kern van de zaak zal de rechtszekerheid vergroten en sluit aan bij de verwachtingen die wij eerder formuleerden in onze studie over de kwaliteit van de regelgeving in België.

Bron: VBO