Maar liefst 6 op de 10 Belgische kmo’s verwachten een negatieve impact van het coronavirus op hun omzet. Dit blijkt uit een bevraging bij 250 Belgische kmo’s door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Teamleader.

Ondernemers leren door het coronavirus onder meer dat ze moeten investeren in thuiswerk en digitalisering en niet louter op de overheid mogen rekenen. “Kmo’s vormen de ruggengraat van onze economie, en we kunnen het ons als land niet veroorloven dat dit virus tot een kaalslag onder ondernemers leidt”, zegt Jeroen De Wit, CEO van Teamleader. “Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om ondernemers de komende weken en maanden te ondersteunen in hun strijd tegen corona.”

De opkomst van het coronavirus en de impact daarvan op onze economie baart veel Belgische kmo’s zorgen. Meer dan 6 op de 10 (65%) verwacht een negatieve impact op zijn omzetcijfers als gevolg van de coronacrisis, zo blijkt uit de bevraging van Teamleader. Een derde van de bevraagde ondernemers geeft aan zich vandaag zorgen te maken over de toekomst van zijn bedrijf, en had al te kampen met geannuleerde bestellingen als gevolg van de coronacrisis.

De impact van het coronavirus laat zich zo steeds sterker voelen onder kmo’s, volgend op de aankondiging van de Belgische regering om cafés en restaurants verplicht te doen sluiten en lessen op school op te schorten. Steeds meer bedrijven kiezen er ondertussen ook voor om hun werknemers van thuis uit te laten werken om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. De kans dat het coronavirus ook de komende weken de Belgische economie lamlegt, is evenwel reëel.

De druk die het coronacrisis op de Belgische en Europese economie zet, dwingt kmo’s om lessen te trekken uit deze crisis. Meer dan de helft van de bevraagde ondernemers (56%) geeft aan dat ze hun werknemers in de toekomst meer vrijheid zullen geven om van thuis uit te werken. Eén op de twee kmo’s (53%) wil in de toekomst ook meer inzetten op digitalisering om uitdagingen als het coronavirus beter het hoofd te kunnen bieden.

Ondanks de grote onzekerheid die gepaard gaat met de opmars van het coronavirus valt in de bevraging de standvastigheid van de Belgische kmo op. Bijna acht op de tien ondernemers (78%) leert uit de crisis dat zij niet enkel op de overheid mogen rekenen. Maar liefst zeven op de tien bevraagde ondernemers (71%) geven ook aan dat ze nu merken dat kmo’s en bedrijfsleiders er keer op keer in slagen om crisissen te doorstaan.

“Gedeelde verantwoordelijkheid om ondernemers te steunen”

“Kmo’s vormen de ruggengraat van onze economie en we kunnen het ons als land niet veroorloven dat het coronavirus tot een kaalslag onder ondernemers leidt”, zegt Jeroen De Wit, CEO van Teamleader. “Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om ondernemers de komende weken en maanden te ondersteunen in hun strijd tegen corona. Tegelijkertijd roep ik ondernemers op om hun verantwoordelijkheid op te nemen om de opmars van corona tegen te gaan en er alles aan te doen om werknemers zo veel mogelijk van thuis uit te laten werken.”

Om ondernemers bij te staan in tijden van corona lanceerde Teamleader een online platform met praktische tips voor kmo’s rond de coronacrisis, met bijdragen van partners als UNIZO, Madewithlove, Telenet, en Flanders Investment & Trade. Het gaat onder meer om templates voor interne en externe communicatie of posters over het virus. De Gentse scale-up werd zelf verplicht zijn jaarlijks evenement rond ondernemerschap en innovatie, Work Smarter, uit te stellen naar het najaar.

“Bestraf proactieve kmo’s niet”

CEO Jeroen De Wit lanceert daarnaast ook een concrete oproep voor beleidsmakers. De Wit vraagt dat de Belgische overheden werk maken van een soepelere regeling rond tijdelijke werkloosheid.

“Het is niet ondenkbaar dat de impact van het coronavirus zich laat voelen op een termijn van maanden”, zegt De Wit. “Ondernemers die erin slagen zich op korte termijn in te dekken voor de ergste gevolgen, mogen we niet afstraffen door de piste van tijdelijke werkloosheid gesloten te houden. Integendeel, bedrijven die proactief reageren op corona moeten we net belonen.”

Over deze enquête: de bevraging werd uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Teamleader. De online enquête liep van 13 tot 15 maart 2020. In totaal vulden 250 Belgische CEO’s en HR-managers de vragenlijst in.

Bron: Creditexpo.be