Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verwelkomt de “Brexit Impact Scan” die Vice-eersteminister Kris Peeters en voorzitter van de High Level Group Graaf Paul Buysse vandaag hebben voorgesteld. Met deze online tool kunnen de Belgische bedrijven op basis van een vragenlijst een analyse op maat krijgen en kunnen ze goed inschatten wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn.

“De Brexit brengt heel wat onzekerheid met zich mee en het is uiteraard geen makkelijke klus om zich voor te bereiden. Uiteraard blijft onze prioriteit een onderhandelde oplossing die de handel tussen de EU en het VK zo vlot mogelijk laat verlopen en onze Europese interne markt vrijwaart. Toch is het niet onbelangrijk om stil te staan bij de directe of indirecte gevolgen van de Brexit. Dankzij deze nieuwe tool krijgen de ondernemingen o.a. een goed overzicht van de gevolgen van zo’n ‘cliff-edge Brexit’ en goede raad om de impact te beperken. Ons motto blijft: “hope for the best, prepare for the worst”, aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Het VBO blijft hopen op een onderhandelde oplossing tegen oktober of november zodat de deal kan worden goedgekeurd voor de exit day op 29 maart 2019. Wat ten zeerste moet worden vermeden, is de ‘cliff-edge Brexit’ waarbij de Britten de EU verlaten zonder scheidingsakkoord. In dat geval is er geen overgangsfase (nl. een status quo tot eind december 2020 die nu reeds werd overeengekomen) en geen perspectief op een duurzame toekomstige handelsrelatie. Dat zou zowel voor de Britten als de EU een ‘lose-lose’-situatie betekenen.

Mocht blijken dat zo’n onderhandelde oplossing niet voorhanden is en dat de ‘cliff edge’ nadert, pleit het VBO voor een verlenging van de onderhandelingen en dus een uitstel van de Brexit met ondertussen een tijdelijke verlenging van het Britse lidmaatschap van de EU en volle toepassing van de huidige EU-regels. Dat is perfect mogelijk via het fameuze artikel 50 dat zegt dat de onderhandelingstermijn van 2 jaar kan worden verlengd met unanimiteit.

Bron: VBO