Deze maand is het twee jaar geleden dat het handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) (voorlopig) in werking trad. Ter herinnering: dat verdrag voorziet in de vorming van een vrijhandelszone tussen de landen van de Europese Unie en Canada, waar zo’n 865.000 banen binnen de Unie van afhangen.Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen: ‘CETA is duidelijk een goede zaak voor de Belgische ondernemingen.’

Het CETA legde niet bepaald een vlekkeloos politiek parcours af. De Belgische ondertekening ervan eind 2016 verliep moeizaam. Twee jaar laten kunnen we zeggen dat de cijfers voor de buitenlandse handel duidelijk positief zijn.

Het akkoord maakte komaf met 98% van de wederzijdse douanetarieven, waaronder alle industriële tarieflijnen. De Canadese markt is toegankelijker geworden voor verschillende Europese diensten, met name in de financiële en de postsector en voor het maritiem vervoer en de telecommunicatie. Daarnaast hebben onze ondernemingen, aan dezelfde voorwaarden als hun Canadese concurrenten, toegang tot verschillende plaatselijke openbare aanbestedingen in Canada.

In de Europese Unie in het algemeen zien we een stijging van de goederenexport van 10,5% sinds het CETA in september in werking trad. De bilaterale dienstenhandel ging met 16% de hoogte in.

Die stijgende handelscijfers zijn in grote mate toe te schrijven aan de Belgische trans-Atlantische handel. In de twaalf maanden na de invoering van het CETA zagen we onze export naar Canada stijgen met 61,9%. Onze import vanuit Canada kreeg een boost van 9,8%. In 2018 maakte de Belgische handelsbalans een bocht van 180 graden: van een tekort van 800 miljoen euro toen, naar een overschot van 400 miljoen euro vandaag. Zo is de export van technologische producten vanuit België naar Canada er sinds 2016 bijvoorbeeld fors op vooruitgegaan: machines (+63%), transportproducten (+755%), metalen en materialen (+168%) …

Door de sterke integratie van onze ondernemingen in de Europese waardeketens moeten we ook rekening houden met de Europese handelsbalans. Onze indirecte export naar Canada via onze Europese buurlanden wordt geschat op meer dan 80% van de waarde van onze directe handel met dat land.

Van de bezorgdheden bij de ondertekening van het akkoord, namelijk de enorme import vanuit Canada en de negatieve effecten van het CETA op de Europese normen en standaarden, is vandaag niets te merken.

‘Het is voorlopig nog moeilijk om de exacte impact van het CETA op de handel met Canada te becijferen, maar we zien wel al een duidelijk positieve trend voor de meeste sectoren. Gezien dat goede voorlopige resultaat, roept het VBO de nieuwe regerings- en parlementaire organen op om het CETA zo snel mogelijk te ratificeren. Dat zou een sterk signaal van steun zijn aan de buitenlandse handel en aan onze ondernemingen actief in het buitenland’, besluit Pieter Timmermans.

Bron: VBO