Gisteren en vandaag debatteert het Britse lagerhuis over de fameuze EU Withdrawal Bill, maar op voorstellen van de Britse regering blijft het wachten. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) betreurt dat de Britse regering nog steeds geen voldoende precies standpunt heeft ingenomen over haar toekomstige relatie met de Europese Unie. Ook voor het probleem van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland werd nog geen enkele oplossing voorgesteld, terwijl die beslissing deel moet uitmaken van het terugtrekkingsakkoord. Zonder oplossing is er dus geen terugtrekkingsakkoord en stevenen we af op een ‘cliff-edge brexit’. Dat zou betekenen dat er geen overgangsperiode en wellicht ook geen preferentiële handelsrelatie komt in de nabije toekomst. Het VBO benadrukt daarom dat het essentieel is om de scheidingsovereenkomst die werd gesloten in de eerste fase te respecteren en om de onderhandelingen daarover op een correcte manier voort te zetten in de tweede fase.

Het is belangrijk voor de Belgische economie dat het Verenigd Koninkrijk spoedig zijn toekomstvisie op tafel legt. Een ‘cliff-edge brexit’ vermijden en een aangepaste overgangsperiode instellen, zijn daarin cruciaal. Bovendien hebben de bedrijven zekerheid nodig en moeten ze zich kunnen voorbereiden op en aanpassen aan de toekomstige relatie tussen de twee partijen.

Rekening houdend met het feit dat het Verenigd Koninkrijk uit de douane-unie en de interne markt wil stappen, en hoewel het VBO hoopt op een sterkere economische band dan een vrijhandelsakkoord, moet het kader van de toekomstige relatie vooreerst een reeks algemene en intersectorale prioriteiten garanderen. Daarom is het essentieel dat er via een globale aanpak een ambitieus akkoord komt dat de handelsstromen tussen de EU en het VK zo efficiënt mogelijk behoudt en de belangen van alle sectoren van onze economie veiligstelt en zonder dat die toekomstige relatie de goede werking van de Europese interne markt verstoort. Volgens het VBO moet dat akkoord:

– Een volledige en vlotte toegang tot elkaars markten garanderen, en dit door handel in goederen uit alle sectoren te bevorderen zonder enige douanetarieven of kwantitatieve restricties en door het grensoverschrijdend dienstenverkeer en de toegang tot de Britse overheidsopdrachten te garanderen.

– Niet-tarifaire handelsbelemmeringen vermijden door een optimale alignering van de regelgeving. Het is belangrijk om het vrije verkeer van goederen en diensten maximaal te baseren op de EU-regels, het vrije verkeer van gegevens te garanderen, en te zorgen voor een afstemming van de technische voorschriften (maatregelen gelinkt aan onder andere gezondheid en voedselveiligheid, normen of standaarden) gehanteerd  door de Europese agentschappen en regulatoren.

– Exporteren, importeren en investeren eenvoudig en eerlijk laten verlopen door bijvoorbeeld op basis van Europese regels voor staatssteun de eerlijke concurrentie en een ‘level-playing field’ te garanderen, een vlotte professionele mobiliteit toe te laten en voldoende bescherming te bieden van zowel bestaande als toekomstige intellectuele-eigendomsrechten.

“De economische relatie tussen België en het VK is zeer sterk verweven. Het VBO hoopt dan ook dat het VK zijn ‘red lines’ laat vallen zodat een meer verregaande vorm van economische integratie behouden kan blijven. Daarnaast is een zo snel mogelijke afwikkeling van deze onderhandelingen van groot belang voor onze Belgische ondernemingen, die rechtszekerheid vragen. Laat onze positiepaper een aanzet zijn voor het standpunt dat België zal innemen op Europees niveau. Vandaag dreigt de brexit een lose-lose situatie te worden. Als we tot een nieuwe handelsrelatie kunnen komen, die geïnspireerd is op onze positie, kunnen we de pijn verzachten,” aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Bron: VBO