Vorige week maandag kreeg de Europese Commissie het mandaat van de Europese lidstaten om de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (VK) over de overgangsfase te starten.

De overgangsperiode moet de tijdspanne overbruggen tussen de huidige situatie van volwaardig lidmaatschap van het VK en de toekomstige situatie als geprivilegieerde handelspartner. Dit in de veronderstelling dat het VK op 29 maart 2019 de Europese Unie verlaat en dat de onderhandelingen voor een nieuwe toekomstige handelsrelatie meerdere jaren zullen duren.

De EU stelt voor dat tijdens de overgangsfase het “acquis van de Unie” in zijn geheel van toepassing blijft in het VK en dat het VK blijft deelnemen aan de douane-unie en de eengemaakte markt. De overgangsfase moet wel beperkt blijven in tijd en verstrijkt uiterlijk op 31 december 2020.

VBO – Het VBO stelt als doel voor deze overgangsfase een ‘cliff-edge brexit’ (no-deal scenario) te vermijden zodat de belangrijke handelsstromen tussen ons land en het VK op een efficiënte manier behouden blijven. Men moet ook voorkomen dat de ondernemingen zich tweemaal moeten aanpassen, namelijk een keer aan de overgangsfase en een keer aan de toekomstige relatie. Er is nood aan juridische zekerheid, daarom verwelkomt het VBO de wil van de EU om een “economische status quo-situatie” na te streven. Het VBO pleit er wel voor de overgangsfase te laten lopen tot de dag van de inwerkingtreding van de toekomstige relatie en ze dus niet per se te beperken in tijd. Als de overgangstermijn immers zou verstrijken zonder dat er al een nieuwe relatie is, worden we toch nog met een uitgestelde ‘cliff-edge brexit’ geconfronteerd. Samen met zijn sectoren werkt het VBO momenteel aan een lijst van kernprincipes en prioriteiten voor de toekomstige relatie tussen de EU en het VK.

Bron: VBO