Zoals elke maand publiceert Statbel de statistiek over de faillissementen, die gebaseerd is op de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het bedrijvenregister van Statbel, die aangevuld worden met de verklaringen van de handelsrechtbanken.

Bij de interpretatie van de cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat er een zekere vertraging is tussen de stopzetting van de economische activiteit en de faillietverklaring door de handelsrechtbank. Als gevolg daarvan is een economische impact pas met enige vertraging zichtbaar in de cijfers.

Bovendien werken veel ondernemingsrechtbanken en griffies door de Covid-19-crisis met een verminderde capaciteit en beperken ze hun activiteiten.

Daarnaast werd er een koninklijk besluit gepubliceerd in het Staatsblad op 24/04/2020 dat resulteerde in de bevriezing van de faillissementsprocedure voor de rechtbanken.  Het doel van dit besluit is om bedrijven die voor 18 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden, te beschermen tegen de gevolgen van de Covid-19-crisis (Koninklijk besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de Covid-19 crisis). Deze elementen hebben een grote impact op de cijfers die Statbel toch besloten heeft te publiceren.

Zo werden er in april 2020 298 bedrijven failliet verklaard in België, tegenover 869 in maart.

De faillissementen die in april werden geregistreerd, leidden tot 705 verloren banen:  423 voltijdse banen, 182 deeltijdse banen en 100 loontrekkende werkgevers.

Dit zijn de sectoren met het grootste aantal faillissementen in april: 109 faillissementen in de transportsector, 65 in de handel, 52 in de bouwnijverheid en 49 in de horeca.

Op gewestelijk niveau waren er 163 faillissementen in Vlaanderen, 83 in Wallonië en 52 in Brussel.

Bron: Statbel.be