De economie bolt weer, maar een kleine helft (43%) van de kmo’s trapt niet mee

Uit een enquête blijkt dat er twee snelheden zijn bij Vlaamse kmo’s:

· 6 op de 10 hebben een duidelijke strategie en gaan voor groei

· 4 op de 10 vinden het “goed zoals het is” en hebben geen ambitie of strategie om te groeien

Scale-up Teamleader bouwt kennis uit rond kmo’s, en onderzocht vorig jaar de tijdsbesteding van ondernemers. Dit jaar boog Teamleader zich over het ambitieniveau van kmo’s. Het deed dit via een bevraging door een onafhankelijk onderzoeksbureau bij een representatieve steekproef van Vlaamse ondernemingen met tot 50 werknemers (eenmanszaken werden niet meegerekend).

Het beeld dat hieruit voortkomt is dubbel: 4 op de 10 kmo’s vinden het “goed zoals het is” en hebben geen ambitie om te groeien. 6 op de 10 kiezen resoluut voor groei, en hebben een tamelijk duidelijk beeld van hoe ze hier de komende 12 maanden aan gaan werken.

Dit ligt in lijn met de resultaten van vorig jaar: ook toen legde het onderzoek een duidelijke kloof bloot tussen ondernemers die hun bedrijf “ondergaan”, en degenen die echt actief sturen. Eerder onderzoek van de KU Leuven toonde ook al aan dat de dynamiek in het Belgische bedrijfsleven geleidelijk afneemt.

Vrouwelijke en niet-gedigitaliseerde ondernemers leggen zich neer bij stagnatie

Enkele opvallende verschillen in de cijfers:

· Bij vrouwelijke ondernemers geven 6 op de 10 aan de status quo te willen behouden, vs. 4 op de 10 bij de mannelijke. Er is een ambitiekloof: vrouwen zijn minder zeker van het toekomstbeeld van hun onderneming, of lijken minder te zoeken naar groei.

· Daarnaast is er een digitale kloof: bij de weinig gedigitaliseerde ondernemingen geven 6 op de 10 aan niets te willen veranderen, vs. 4 op de 10 in reeds gedigitaliseerde bedrijven. Bijna de helft van de meer “digitale” ondernemers willen de komende 12 maanden nog digitaler worden, want ze geven aan dat hun eerdere digitalisering doorslaggevend is geweest voor hun huidige positie.

De meest vooruitziende ondernemers hebben het belang van digitaliseren dus al enige tijd opgemerkt en actie ondernomen, en blijven daar volop op inzetten.

Duco Sickinghe, CEO Fortino Capital: “Digitalisering is een kans voor ondernemers om hun omzet te verhogen, bezig te zijn met de echte prioriteiten en de kosten substantieel te verlagen. Wie bewust bezig is met de koers van zijn bedrijf, heeft vaak ook al geïnvesteerd in technologie om het bedrijf te versterken. Digitalisering is een pijler voor de toekomst: als tijdrovend werk is geautomatiseerd, rest er meer tijd om na te denken over die volgende stap.”

Wat betekenen deze resultaten?

Uit de resultaten valt af te leiden dat minder ambitieuze ondernemers vaak “geleefd worden” door hun bedrijf. Doordat zij ondergaan en niet (kunnen) sturen, trekken zij (en hun werknemers) amper profijt uit de economische groei.

Dat was ook de vaststelling in het Teamleader kmo-onderzoek van vorig jaar: er is een groot segment kleinere ondernemers dat vooral probeert de boel te beredderen.

Het zijn deze kmo-leiders die de meeste uren kloppen, het minst vaak een afgelijnd weekend hebben, en het vaakst aangeven dat ze privé-aangelegenheden moeten opofferen voor het werk. Zij zijn het minst gedigitaliseerd en spenderen veel tijd aan administratieve rompslomp.

Ambitie begint bij weten wat je wil

Ondernemers die geen genoegen nemen met de status quo, weten duidelijker waaraan ze de komende 12 maanden gaan werken.

Ambitieuze ondernemers gaan inzetten op:

– Personeel aanwerven (53%)

– Nieuwe producten of diensten op de markt brengen (51%)

– Hun producten of processen digitaliseren (44%)

– Grote investeringen maken in bv. innovatie, infrastructuur (35%)

– Nieuwe kantoren openen (26%)

Deze kmo’s denken ook “dagelijks” aan de volgende grote stap die ze willen zetten (54,8%). Bij bedrijven die niet of matig weten waar ze naartoe gaan is dat slechts 19 en 40 procent.

Het zijn ook deze ambitieuze bedrijven die hun personeel het vaakst betrekken bij de strategische stappen die ze willen zetten (73,5% altijd of meestal), een duidelijk projectplan opstellen voor hun expansie (81% altijd of meestal), verschillende scenario’s uittekenen (89%), of de financiële implicaties berekenen (90%).

De minder strategisch georiënteerde kmo’s hebben in het verleden minder ervaring opgebouwd met innovatie: zo’n 70 procent vindt innovatie onbelangrijk of heeft nog nooit zijn aanbod geïnnoveerd, blijkt uit de bevraging. Ze hebben ook minder ervaring met marketing: zo’n 85 procent vindt de merkidentiteit onbelangrijk of heeft ze nog nooit vernieuwd.

Het zijn ook niet toevallig de bedrijven die weinig op IT steunen of IT “niet belangrijk vinden” (48%).

(Een stuk van) het peloton trapt niet mee

Jeroen De Wit, CEO van Teamleader: “Deze bevindingen zijn toch wel zeer opvallend. Kmo’s zijn de grootste werkgevers van het land. De “surplacers” laten aansluiten bij de kopgroep kan met andere woorden een stevige boost geven aan de groei van onze economie en onze tewerkstelling.”

“Teamleader wil ondernemers graag helpen ambitieuzer te zijn, en roept hen ook op elkaar te helpen. De ondernemers in de “kopgroep” hebben advies en inzichten die waardevol kunnen zijn voor ondernemers die op zoek zijn naar hun groeirecept.”

Een tijdscapsule met goede voornemens

Teamleader, de scale-up die bekend staat voor haar SaaS-cloudtoepassing voor onder andere CRM, projectmanagement en facturatie, lanceert vandaag een initiatief om ondernemers te helpen ambitieuzere doelen te stellen, en hen in contact te brengen met een community van collega-ondernemers.

Een van de acties is de Teamleader Tijdscapsule. Teamleader nodigt ondernemers uit hun volgende stap of plan voor de toekomst vast te leggen in een boodschap aan zichzelf. Deze wordt in een online tijdscapsule bijgehouden.

Teamleader zal de deelnemers actief aansporen om hun volgende stap te verwezenlijken door regelmatig terug te grijpen naar de tijdscapsule. Daarnaast brengt het platform ondernemers met gelijkaardige voornemens met elkaar in contact. Zo ontstaat een community van ondernemers die elkaar kunnen adviseren.

Jeroen De Wit over de Tijdscapsule: “Zie het als je goede voornemens voor het nieuwe jaar: hoe meer mensen ervan weten, hoe meer je gesteund wordt en aangespoord om ze na te leven. Met onze Tijdscapsule willen we ook de aftrap geven voor een community van ondernemers die elkaar kunnen helpen. We willen ze online en in real life met elkaar in contact brengen.”

Bron: Teamleader.be