• De indicator van het consumentenvertrouwen is in februari gedaald.
  • De afname van het vertrouwen kwam tot uiting in alle componenten van de indicator, en vooral in de vooruitzichten met betrekking tot de macro-economische situatie.

Hoewel de indicator van het consumentenvertrouwen in alle componenten terugliep, is de daling vooral toe te schrijven aan een aanzienlijke verslechtering van de verwachtingen omtrent de algemene economische situatie, en meer bepaald omtrent het verloop van de werkloosheid in Belgie?. De verzwakking van de macro-economische vooruitzichten, die afsteekt tegen de stijging van het optimisme in januari, zou verband kunnen houden met de aankondiging van herstructureringen en banenverlies in de sector van de grootdistributie.

Ook op persoonlijk vlak toonden de consumenten zich pessimistischer, zij het in geringere mate. Zo verwachten de huishoudens dat hun financie?le situatie de volgende twaalf maanden zal verslechteren, nadat ze twee maanden op rij stabiel was gebleven. Voorts werden de spaarvooruitzichten opnieuw neerwaarts herzien, zodat ze teruglopen tot hun laagste niveau in drie jaar.

Bron: NBB.be