Tom Vantyghem

Facts & Figures

 • Naam: Tom Vantyghem
 • Geboren in 1961
 • Studies: Master Applied Economical Sciences
 • Bestuurslid IvKM (Instituut voor Kredietmanagement)
 • LinkedIn profiel
 • Werkgever: Sioen Industries (www.sioen.com)
 • Sector: technisch textiel
 • Aantal werknemers: 4000
 • Aantal actieve klanten: 15000
 • Naam afdeling: Shared Services Credit Department
 • Aantal medewerkers op de afdeling: 5
 • Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: Risk Assessment (Loss ratio), Cash Collection (DSO), customer masterdata beheer, billing, curatief beheer, reporting.
 • Te innen omzet: 520.000.000 €

Hoe is het creditmanagement binnen Sioen opgezet?
“Sioen voert een centralistisch beheer voor risk assessment, en een aansturend beheer voor cash collection. Mijn afdeling heeft een ‘driver role’ naar de sales afdelingen toe. Voor credit beslissingen hanteren we het ‘four eyes principle’ via management by exception.”

Hoe organiseert u de samenwerking met de andere afdelingen van Sioen?
”Een actieve communicatie met voornamelijk de verkoopafdeling wordt aangestuurd via heel wat geïnstitutionaliseerde triggers (via procedures, ERP, reporting enz). Er heerst een co-decision authority. We rapporteren aan de CEO die het overzicht en het evenwicht bewaart.”

Wat is er volgens u innovatief of uniek aan uw creditmanagementprojecten?
“Ons creditmanagement is altijd al vooruitstrevend geweest. De opgebouwde expertise in ‘risk assessment’ voor wereldwijde klanten is uniek. Getuige de zeer lage loss ratio.”

Hoe bent u in het creditmanagement terecht gekomen?
“Via een functie in de kredietverstrekking in de bankwereld (onderdirecteur Kredietafdeling Bank van Roeselare). Daarna heb ik mijn horizon verbreed in de bedrijfswereld (financial controlling). Een logische stap naar creditmanagement volgde al snel.”

Hoe lang bent u al met creditmanagement bezig?
“Na 14 jaar kredietverstrekking in de bankwereld heb ik er al 19 jaar creditmanagement in de bedrijfswereld opzitten.”

Welke grote veranderingen in het creditmanagement heeft u in uw carrière al meegemaakt?
“De rode draad van verandering is de gestegen aandacht voor creditmanagement in de bedrijfswereld, over de grenzen heen, en bijgevolg meer middelen en awareness.”

Wat trekt u aan in het creditmanagement?
“Het financieel-analytische werk, met een mix van financieel en communicatief werk, en veel interactie, en de zeer brede geografische scoop.”

Wat is professioneel uw grootste uitdaging?
“Voortdurend alle geledingen, vooral dan de verkoopafdelingen, maar ook de directie, meekrijgen in de visie die ik aanhoud.”

Wat is uw grootste frustratie in uw job?
“Onbegrip, verkeerde percepties, onterechte kritiek.”

Wat is uw favoriete KPI?
“Loss ratio, zonder twijfel.”

Wat vindt u het belangrijkste financieel kengetal in het kader van kredietwaardigheid?
“Solvabiliteitsratio.”

Wat verkiest u: deurwaarder, incassokantoor of advocaat?
“Advokaat.”

Hoe belangrijk is software, technologie en automatisering voor het creditmanagement?
“Automatisering is belangrijk om efficiënter te worden (loonkost), maar kan niet overroepen worden naast de benodigde expertise in kredietanalyse.”

Wat ziet u vandaag als belangrijkste trend in het creditmanagement?
“Emancipatie en zelfverrijking van de credit professional.”

Wat is uw mooiste zakelijke herinnering als creditmanager?
“Een recuperatie van 600.000 euro die verloren gewaand werd.”

Welke toekomstige uitdagingen ziet u in het creditmanagement?
“Ontvoogding en meer ruimte krijgen vanuit de financiële afdeling. Meer autoriteit in het midden van het speelveld.”

Wat ziet u als belangrijkste bedreiging voor het creditmanagement?
“Gebrek aan bewegingsvrijheid en ontplooiingsmogelijkheden.”

Hoe gaat u om met het niet altijd even positieve imago van kredietbeheer en vooral incasso bij het grote publiek?
“Mijn indruk is dat dit probleem net sterk aan het verbeteren is de laatste jaren. Ieder bedrijf wordt al eens gecontacteerd door een creditbeheerder, het wordt een gewoonte.”

>>> Alle Q&A’s met Belgische creditmanagers in de “Wall of Fame”