Luc De Wilde werd eind 2018 door een vakjury verkozen tot Belgische Credit Manager van het Jaar. Deze titel wordt jaarlijks verleend door IvKM, het Instituut voor Kredietmanagement. Een goede aanleiding dus om met Luc een gesprek te hebben over zijn vak.

Luc, stel jezelf en je onderneming even kort voor.

‘Ik ben al dertig jaar actief als credit manager en ben daarbij zowel in België als in het buitenland werkzaam geweest. Op dit ogenblik ben ik Regional Credit & Collections manager EMEA en LatAm bij AGFA Health Care, waarvan de hoofdzetel zich bevindt in Mortsel, bij Antwerpen. AGFA Health Care is leverancier van EHealth en Digital Imaging Solutions, actief in meer dan honderd landen. Doel hierbij is één enkel systeem te hebben waarin alle informatie van de patiënt wordt bijgehouden. Onze visie wordt als volgt geformuleerd: ‘A world where all healthcare professionals can provide superior care for their patients through the synergies of imaging, information technology and clinical knowledge.’ In 2018 realiseerde AGFA Health Care een omzet van zowat een half miljard, met de hulp van 4.400 medewerkers, die we doorgaans omschrijven als onze 4.400 talenten. Onze klanten vinden we wereldwijd, dus ook in ‘moeilijke‘ landen. We zijn met onze producten en diensten aanwezig in één op de twee ziekenhuizen wereldwijd.’

Hoe ben je in credit management terechtgekomen?

‘In feite is dat gebeurd op mijn eigen verzoek. Dertig jaar geleden werkte ik voor een bank en leasingbedrijf. In het kader van het algemene opleidingstraject dat aan alle medewerkers werd aangeboden, werd me gevraagd welke oriëntatie ik wilde volgen. Ik koos voor credit management en ik heb het vakgebied nooit meer willen verlaten. In feite wist ik toen nog niet echt goed wat credit management echt betekent. Maar wat me zeker aantrok, is de samenwerking en negotiatie tussen finance en sales. Het raakvlak tussen beide functies dat ook zorgt voor een permanent spanningsveld. In de bank bovendien ook nog gebonden aan wettelijke regels. Ik vind dit trouwens nog altijd een aantrekkelijk aspect van het vak.

Het opdoen van de nodige kennis verliep toen via verschillende kanalen. Via seminaries en in de banksector ook via interne opleidingen bijvoorbeeld over legale aspecten. Maar het was toch vooral zelfstudie dankzij de daarvoor geboden mogelijkheden.’

Hoe is het credit management in je onderneming georganiseerd?

‘Uitgangspunt is een centrale organisatie. Alle landen werken dus binnen dezelfde globale credit policy. Wel is er binnen de verschillende landen een lokale activiteit rond dispute management en coördinatie van collection. Voor collection wordt ook beroep gedaan op een externe partij.

De centrale creditmanagementafdeling bestaat uit twee personen aangevuld me een ‘virtual’ team van een vijftiental medewerkers in de verschillende landen, die echter niet exclusief met credit management bezig zijn.’

Hoe verloopt de samenwerking met Sales?

‘Sinds ik drie jaar geleden gestart ben bij AGFA Health Care, is dat sterk verbeterd. Ik heb er heel wat tijd in geïnvesteerd, om overal contacten te leggen en presentaties te geven. We worden dan ook meer en meer proactief betrokken bij nieuwe opportunities die zich aanbieden. Ik heb ook sterk de nadruk gelegd op de bewustwording rond de afhandeling van betwistingen. En dat gebeurt nu inderdaad veel vlotter, ook in moeilijke landen zoals in Latijns Amerika. We streven dan ook naar ‘business partnering & facilitation’. Dat betekent dus dat we als doel hebben om van elke ‘nee’ een ‘ja’ te maken. Een belangrijke innovatie in onze onderneming. De reacties hierop zijn zeker niet slecht, de vragen komen vanuit de markt op ons af.

Specifiek in onze activiteit is wel dat we ook op publieke markten actief zijn. Dat betekent dus public tenders die op een andere basis verlopen. Meer cross functionele business partnering is hiervoor nodig. Voor onze Europese markten wordt een deel van de regelgeving hiervoor intussen ook door Europa vastgelegd. Nu heb ik al vaak zelf contact met klanten, en dat zou ik in de toekomst nog willen uitbreiden. Eigenlijk evolueren we naar een substantiële rol in het volledig financial supply chain management.

Er is ook een ingrijpende evolutie op de markt bezig, met name een streven naar consolidatie, die nogal wat groeipijnen oplevert. Goede relaties zijn dan ook meer dan ooit belangrijk. De ontwikkeling van quasi onbekende businesspartner tot een relatie van continue samenwerking vereist een permanent proactief optreden.

Ik moet er ook voor zorgen dat iedereen perfect weet binnen welke methodologie we werken. We zorgen dan ook voor duidelijkheid over de bevoegdheden. Informatie is hierbij van cruciaal belang. Ik heb dan ook regionale credit committees opgestart. In Europa is dat intussen gebeurd en zijn ze operationeel. Voor Latijns Amerika en het Midden-Oosten is dat nog in ontwikkeling. Bevoegdheden worden lokaal toegewezen zodra we het gevoel hebben dat men er ook klaar voor is.’

Welke ontwikkelingen zie je voor de toekomst?

‘Ik zie hier een drietal belangrijke elementen. Wij zitten vaak op overheidsmarkten, dus is geopolitiek voor ons heel erg belangrijk. Het is duidelijk dat op dit ogenblik de economische stabiliteit sterk onder druk staat, zowel macro- als micro-economisch. Een typisch voorbeeld – naast andere – is de situatie in het Verenigd Koninkrijk waar Brexit veel druk en ongerustheid veroorzaakt in de sector van de nationale gezondheidszorg. Een tweede element heeft te maken met de aard van ons bedrijf. De markt groeit exponentieel. Ons activiteitsdomein gaat vooral om opslaan en beschikbaar stellen van data. Daar gaat de evolutie zeer snel en is disruptie echt wel reëel. Het derde punt ligt in het investeringstempo bij onze klanten. Ook voor grote groepen is dit substantieel. Dat leidt bij ons tot belangrijke kredietrisico’s met een sterke spreiding.’

 Heb je tips voor je collega’s?

‘Ik wens hen toe dat ze evenveel plezier mogen beleven aan hun job als ik. Belangrijk is uiteraard een open geest te houden en zeker niet op je lauweren te gaan rusten. Je moet je ook realiseren dat in ieder aspect van je werk alles snel kan veranderen. Stel jezelf dan ook voortdurend de vraag hoe je je flexibiliteit kan behouden.’

 Je bent in 2018 verkozen tot Credit Manager van het Jaar. Wat betekent dat voor jou?

‘Het is om te beginnen uiteraard iets om heel erg trots op te zijn! De titel wordt toegekend door vakmensen. Heel belangrijk vind ik de integriteit van de jury. Die bestaat uit credit managers en academici. Specialisten dus die met het vakgebied vertrouwd zijn en die tijdens de verdediging dan ook zeer kritische vragen stellen. Het is hoe dan ook een belangrijke erkenning binnen de credit community. Bovendien is de trofee een mooi en waardevol kunstwerk.’

Bron: De Credit Manager

Luc de Wilde, Regional Credit & Collections manager EMEA en LatAm AGFA Health Care geeft een presentatie tijdens Credit Expo Belgie op donderdag 21 november aanstaande in de Brabanthal te Leuven. Mis het niet en reserveer alvast uw e-ticket via: creditexpo.be/event/registreren